۱۳ اسفند ۱۳۹۰

مزارشریف و جوانان فیسبوکی این شهر!

امروزه دغدغه ی بیشتر جوانان را در افغانستان  بجای مطالعه و مراجعه به کتابخانه ها استفاده از فیسبوک و شبکه های اجتماعی تشکیل می دهد؛پس از اینکه در سال 2004 شبکه اجتماعی فیسبوک به روی انترنت آمد در سال 2007 سرحد استفاده ازین شبکه اجتماعی وارد افغانستان گردید،بیشترین کسانی که از افغانستان در ین شبکه عضویت دارند جوانان می باشند.
شبکه اجتماعی فیسبوک تاهنوز در سراسر دنیا در شکل دهی تجمعات و هماهنگی برنامه های همگانی در میان جوامع مختلف نقش برجسته ی را ایفانموده که از‌آنجمله می توان بهار عربی را یاد آور شد که نخستین صدا های اعتراض در کشورهای عربی از شبکه های اجتماعی، بخصوص فیسبوک شنیده شد. هم اکنون در فیسبوک با پروفایل های زیادی بر می خوریم که آن ها از مزارشریف معرفی می کنند؛من امروز در سطح شهر رفتم و به چند مرکز انترنتی سرزدم.
هم اکنون در شهر مزارشریف ده ها مرکز ارائه ی خدمات انترنتی فعال است که به گفته ی بعضی از گردانندکان آن ها بیشترین  

مراجعین این مراکز از شبکه ی فیسبوک استفاده می کنند و تعدادی کمی هستند که از شبکه های خبری و سایت های معلوماتی استفاده می کنند.سید خالد سادات مدیر یکی از مراکز ارائه خدمات انترنتی می باشد که به گفته ی وی بیشترین مراجعین مرکز انترنتی وی کسانی هستند که عضویت شبکه اجتماعی فسیبوک را دارند و کمتر به سایت های خبری و معلوماتی مراجعه می کنند.
رایج نشدن فرهنگ استفاده از تکنولوژی عصر باعث شده است تا کاربران این شبکه ها در افغانستان به طور اساسی ازین شبکه ها استفاده نکنند و بیشتر به عنوان یک مصروفیت به آن بنگرند.
تعدادی از کاربران شبکه ی فیسبوک می گویند که درین شبکه تعدادی از جوانان با پروفایل های ساختگی با نام و عکس دختران ظاهر می شوند دوستان شان را فریب دهند،قیوم که مدت دوسال می شود عضویت این شبکه را دارد می گوید من بارها با کسانی برخوردم که نام و عکس شان دختر می باشد و ادعای دوستی را با من نموده که پس ازمدتی فهمیدم که وی پسر بوده وهدق فریب دادنم را داشته است.
به باور تعدادی از جوانان مزارشریف هم اکنون  که زمینه ی استفاده از انترنت و تکنولوژی برای مردم افغانستان فراهم گردیده است باید از آن ها در جهت بهبود وضعیت و رشد فکری و ذهنی خود استفاده نماییم.
محمد مصطفی دوازده سال دارد و در یکی از مراکز خدمات انترنتی می خواهد استفاده از انترنت را آموزش ببیند،وی می گوید من بخاطر اینکه از رویدادهای سیاسی،فرهنگی و تکنولوژی عصر باخبر باشم میخواهم انترنت آموزش ببینم و بعد عضویت شبکه های اجتماعی را داشته باشم.
برقراری روابط با افراد گوناگون  از دورترین نقاط دنیا ازجمله برنامه های است که بیشتری کاربران این شبکه ها دنبال آن هستند.
تاهنوز  از جمله برنامه های که از سوی  کاربران این شبکه ها  در افغانستان راه اندازی شده می توان از جریان های سیاسی و فرهنگی یاد آور شد که چندی قبل برنامه ی وسیعی از سوی جوانان شهرمزارشریف تحت نام"مبارزه با خرافات" که بیشترین بحث را روی نابودی عدد(39) داشتند بزودی به یک بحث جهانی تبدیل شد و سرحد این بحث تا پارلمان افغانستان و شبکه های تلویزیونها جهانی کشانده شد.
طبق آخرین آمارها بیشترین کابران شبکه فیسبوک را مردمان قاره آسیا تشکیل می دهند که از آن جمله در افغانستان نیزکاربران این شبکه رو به افزایش است.
بیشترین کاربران این شبکه را در افغانستان جوانان تشکیل می دهند که از آن جمله اکثر مقامات حکومتی نیز درین شبکه عضویت دارند؛قابل ذکر است  که چندی قبل رییس جمهور کرزی نیز درین شبکه پیوست.

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر