۱۴ اسفند ۱۳۹۰

طالبان: سرفرزندانت را از تن جدا می کینم و دخترت را آتش می زنیم!

طالبان که چهره ی ضد انسانیت و آدم کشی را در تاریخ بشریت به نام شان ثبت نموده است هم اکنون نیز پس از ده سال فروپاشی نظام سیاه آنان،مردم افغانستان بخصوص زنان که نیم اصلی پیکر یک جامعه را تشکیل می دهند آزادانه نمی توانند در کارها و برنامه های زندگی شان سهم بگیرند.

تا اکنون شش نامه تهدید آمیز آدمکشان طالب علیه زنانی که
 در بیرون از خانه کار می کنند، به طور شب نامه  در  تعدادی از مناطق افغانستان درین روزها پخش شده است .
      متن اصلی این نامه ها به زبان پشتو می باشند که متن زیر ترجمه یکی از آن شش نامه ی تهدید آمیز است که توسط دیده بان    دیده بان حقوق بشرترجمه شده:
      ( تو در مکتبی درس می دهی که مکتب دختران است. تو باید از خدا بترسی. ما به تو هشدار می دهیم که هر چه  زودترکارت را به عنوان آموزگار ترک کنی در غیر اینصورت سر فرزندانت را می بریم و دخترت را آتش می زنیم. تو وضعیتی را د  درست می کنی که پشیمان می شوی.)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر