۰۳ فروردین ۱۳۹۱

وب سایت تحلیلی وانتقادی "هویدا" فلتر شد.

سه هفته از فعالیت وب سایت هویدا که به تنهایی آن را تاسیس و گردانندگی می کنم می گذرد.

وب سایت هویدا را سه هفته قبل از هزینه شخصی و به گردانندگی خودم تاسیس کردم؛امشب هنگامی که میخواستم مطلبی را در آن نشر نمایم،متوجه شدم که از سوی گروهی بنام "شاهکار افغان" فلترشده است.
مطمئنم کسانی که در چنین مواردی تصمیم می گیرد،در مورد رسانه و آزادی بیان اندکترین معلومات را ندارند و هیچگونه ارزشی به ازادی بیان و رسانه هم قایل نیستند.
وزرات اطلاعات و فرهنگ به جای پرداختن به مسایل مهم و حیاتی ؛خود را مصروف خفه ساختن و محدود ساختن فضا برای آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان نموده است.
دقیقاً حک شدن سایت هویدا پس از نشر گزارشم تحت عنوان" سیاست های ضد بشری کرزی" صورت گرفته است، در آن گزارش به معامله گری های کرزی با طالبان و دیگر دست های که به خون مردم افغانستان آلوده هستند اشاره داشتم .
خشونت علیه خبرنگاران در حال افزایش است و قربانی شدن سایت هویدا درین میان یکی از نشانه های این مسئله است.
به اساس گزارش (نی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان) در سال گذشته ی 1390 ضمن کشته شدن چهار خبرنگار افغان ،38 فیصد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان در حال افزایش است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر