۲۶ اسفند ۱۳۹۰

زندانیان دهن های شان را دوخته اند!

تعدادی از زندانیان در زندان پلچرخی کابل دو روز قبل دست به اعتصاب غذایی زدند و طبق گزارش های رسانه ها تعدادی ازین زندانیان دهن های شان را دوخته اند.
این زندانیان ،عملکرد زشت محافظان زندان با آنان و نرسیدگی به حقوق و پرونده های شان را از دلایل این اقدام شان دانسته اند.
یکی ازین زندانیان در تماس تلفنی با رسانه ها گفته است که به آن ها غذای درست نمی رسد و از نگاه معیشتی کاملاً در یک حالت رقت بار بسر می برند؛هرچند مسوولین  زندان پلچرخی این ادعاهارا بی اساس دانسته اند،اما  برخی آگاهان نرسیدگی به پرونده های این زندانیان را توسط  دستگاه قضایی و حکمی کشور تایید می کند ؛چون این بار اول نیست  زندانیان دست به چنین اقدامی می زنند،تاهنوز در زندان های بلخ،قندهار،کابل و چند شهر دیگر طی سال های گذشته زندانیان در موارد مختلف دست به اعتصاب غذایی زده اند و در مواردی هم درگیری های میان محافظین و زندانیان صورت گرفته است که می توان از زندان بلخ که سال گذشته زندانیان با حافظین درگیر شده بود یاد آور شد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر