۱۰ فروردین ۱۳۹۱

رییس و هیت رهبری جدید انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان انتخاب شد

این انتخابات که بعد از مدت 7 سال در کابل برگزار شد از 30 ولایت نمایندگان انجمن و ژورنالستان را با خود داشت.
در این انتخابات خپلواک صافی بدون کدام رقیب یا کاندید دیگر به انتخاب مجموعی از شرکت کننده گان و اعضای قبلی این انجمن به حیث رییس انتخاب گردید.
اما در پست های ، معاونیت اول و دوم 6 تن خود را کاندید نمودند که بعد از شمارش آرای خانم شریفه زرمتی وردک توانست با گرفتن 13 رای به حیث معاون اول انتخاب شود.
در پست معاون دوم که آرای قیوم بابک نماینده انجمن در بلخ و احمد حنایش نماینده پروان مساوی شد که انتخاب شان به دور دوم رفت و در نتیجه احمد حنایش با گرفتن 28 رای توانست به صفت معاون دوم این انجمن انتخاب شود.
هم چنان در پست های منشی یا سکرتر جنرال نیز سه تن کاندید بود که یک تن به نفع یکی از کاندیدان گذشت اما رحیم الله سمندر با گرفتن 38 رای توانست از آرای شرف الدین ستانکزی نماینده انجمن در هرات پیشی کند و به حیث منشی انتخاب شد.
خپلواک صافی رییس منتخب جدید انجمن آزاد ژورنالستان بعد از انتخابات آزاد در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه گفت که وی تلاش خواهند کرد تا چالشها و مشکلات که رسانه ها و خبرنگاران در نقاط مختلف کشور به آن روبرو است، رسیدگی نماید.
اقای صافی افزود که، که مقابله با این مشکلات کار یک فرد نیست در نهایت به هماهنگی و همکاری همه گانی نیاز است.
به گفته وی، مشکل در برابر رسانه ها و خبرنگاران ناامنی، تهدید و مجبور کردن خبرنگار به خود سانسوری میباشد.
وی میگوید:که، بخاطر رسیدگی به مشکلات یاد شده تلااش خواهند کرد تا نهاد دیگری چون، دفاع و حمایت از خبرنگاران و یا فدراسیون را در آینده ایجاد نمایند تا بتواند مشترکا به مشکلات و چالش رسیدگی نمایند.
رییس انجمن گفت:" مسوولیت را که امروز دوستان به من سپرد، از ایشان خرسند هستم و برایشان وعده میدهم که به تمام چالش هاییکه خبرنگاران به آن مواجه هستند، به یک هماهنگی و پیگری بیشتر رسیدگی نماییم."
به گفته وی، قرار است وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به ولسی جرگه بخاطر تصویب بفرست که با تصویب این مسوده مشکلات دسترسی به اطلاعات تا اندازه حل خواهد شد.
جوش برد نماینده و مسوول برنامه های فدراسیون جهانی ژورنالستان که در انتخابات حضور داشت نیز طی سخنانش گفت :" پروسه انتخابات را که امروز من اینجا تماشا کردم کاملا یک پروسه دموکراتیک بود".
وی انتخاب رییس و هییت رهبری جدید انجمن آزاد ژورنالستان را تبریکی گفته و امید موفقیت بیشتر در عرصه کار شان میباشد.
احمد هنایش معاون دوم انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان گفت که این انتخابات سر آغاز حرکت جدید بخاطر دفاع از ژورنالستان است.
وی افزود: "بازنگری جدید در هییت اداری این انجمن میتواند ما را برای آینده امیدوار بسازد که بیشتر صدا هماهنگی بلند شود."
به گفته وی تمام ژورنالستان باید در یک وحدت کامل در مقابل مشکلات مبارزه کنند .
قابل ذکر است که قبلا رحیم الله سمندر به حیث طی چند سال به جیث رییس و خپلواک صافی به حیث معاون انتخاب شده بودند .
ناگفته نباید گذاشت که قرار است برای دو روز دیگر ورکشاب های از طرف فدراسیون جهانی ژورنالستان تحت عنوان مدیریت یا اداره اتحادیه یا انجمن و مصوونیت خبرنگاران در کابل نیز برای 50 تن از خبرنگاران مرکز و ولایات دایر گردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر