۴.۲.۹۱

نستوه نادری باز داشت شد!

به نقل از منابع نستوه نادری خبرنگار و مجری برنامه ی انتقادی "سرزمین من" در تلویزیون نورین دیروز بخاطر نشر یک گزارش افشا گر که روابط تنگاتنگ شهردار کابل آقای نو اندیش و لوی سارنوال کشور  اقای الکو را بر ملا ساخت به شکل غیر قانونی و به بهانه جواب دادن به سوالهای سارنوالی به زندان افگنده شده است؛ یک وکیل مدافع اظهار می دارد که اقای نو اندیش 15 نمره زمین را به شکل غیر قانونی در پروژه بگرامی به اسحق الکو و محمد اسماعیل برادر اقای الکو توزیع کرده است. امان الله جوادی  یکتن از کارمندان تلویزیون نورین به بخش خبری وب سایت هویدا گفت که  لوی ثارنوالی آقای نادری را از دیروز که بهانه ی جواب دادن به سوالات لوی ثارنوالی فراخوانده بود به زندان افگنده و تاهنوز به هیچ کسی اجازه  ی ملاقات با وی را نداده است. آقای جوادی می گوید که امروز یکشنبه  تعدادی از نمایندگان پارلمان خواستار ملاقات با نستوه نادری شده بود که از سوی لوی ثارنوالی اجازه ملاقات به آنها داده نشده است. آقای جوادی نیز تایید می کند که برنامه ی  تلویزیونی یک روز قبل نستوه نادری انتقادات شدید علیه وزارت ترانسپورت و شهرداری کابل داشته است که رازهای را در رابطه فاش ساخته بود و بازداشت نستوه نادری به همین سبب از سوی لوی ثارنوالی صورت گرفته است.آقای جوادی می گوید که تاهنوز حتی به خانواده نستوه نادری نیز اجازه ملاقات داده نشده است.
نستوه نادری همواره در برنامه های تلویزیونی اش رازها وزد وبندهای سیاسی و مافیایی را فاش نموده و برنامه های انتقادی اش بارها پای وی رابه  دادگاه و زندان کشانیده است...
وب سایت هویدا/ خبرخانه

هیچ نظری موجود نیست: