۱۷ خرداد ۱۳۹۱

دستان هنر آفرین استاد نقشبندی


استاد محمد صابر نقشبندی از نقشان مطرح بلخ است

استاد محمد صابر نقشبندی از نقاشان چیره دست و مطرح شهر مزارشریف است که کارهای خوبی در عرصه ی هنر نقاشی و خطاطی نموده است. وی هم اکنون مسوول کلبه ی فرهنگی بلخ است و تاهنوز ده ها دانش آموز را درین عرصه آموزش داده است.
تصویری که در کنارم گذاشتم از کارهای استاد نقشبندی است
روز سه شنبه ی گذشته(16 جوزای 1391) رفته بودم به کلبه ی فرهنگی بلخ،محل کار استاد نقشبندی؛یکی از تصاویری که خیلی مرا به خود جلب توجه کرده بود،خواستم درکنارش عکسی بگیرم و باشما نیز شریک بسازم.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر