۱۶ خرداد ۱۳۹۱

وب سایت هویدا و تعدادی از رسانه ها و خبرنگاران در بلخ تقدیر شدند!


نهاد اجتماعی خط نو روز یکشنبه در محفلی از کارکرد تعدادی از خبرنگاران و رسانه ها در بلخ تقدیر بعمل آورد.
عبدالقادر مصباح رییس این نهاد اجتماعی با ابراز این مطلب که رسانه ها طی یکدهه ی گذشته رشد کیفی و کمی چشمگیری داشته است گفت: « تاهنوز در راستای حمایت خبرنگاران و رسانه ها هیچ کارهای موثری از سوی حکومت صورت نگرفته است.»
به گفته ی اقای مصباح این نهاد اجتماعی که چندی قبل یک نظرسنجی را در 9 ولایت شمال در مورد کشت و استفاده ی مواد مخدر توسط باشندگان این 9 ولایت انجام داده بود؛نتیجه ی آن که نشاندهنده یک آمار بلند معتادین به مواد مخدر را درین ولایات نشان می داد؛ به شکل یک کتاب چاپ و منتشر نمود که به گفته ی رییس این نهاداجتماعی؛منتشر شدن این کتاب خشم تعدادی از حاکمان ولایات شمالی را بر انگیخت که تعدادی از آنان این نهاد را تهدید به سوزاندان این کتاب نموده بودند.
آقای مصباح از همکاری خبرنگاران و رسانه ها در راستای نشر و پخش موضوعاتی در مورد مواد مخدر و پرداختن به موضوعات که باعث روشنگری در جامعه می شوند را توصیف نمود و از حکومت خواهان حمایت خبرنگاران و رسانه ها گردید.
در هیمن حال صالح محمد خلیق رییس اطلاعات و فرهنگ در مورد کیفیت و کمیت رسانه ها گفت: «رسانه های تصویری ما روی برنامه های تفریحی زیاد تاکید دارند؛در حالیکه باید آنان در مورد برنامه های روشنگری نیز تاکید نمایند.»
وی همچنان روی گزارش های انتقادی رسانه ها اشاره نموده گفت که در سابق انتقاد رسانه ها از سوی حاکمان پذیرفته می شد،اما حالا گزارش های انتقادی که از سوی رسانه ها منتشر می شود را حاکمان دست کم می گیرند.
آقای خلیق همچنان با انتقاد از رسانه های که بدون جواز فعالیت دارند گفت: « اگر این رسانه ها تخطی انجام دهد، ما به عنوان اداره ی اطلاعات و فرهنگ از آنان دفاع نمی توانیم،چون در دفتر وزارت اطلاعات و فرهنگ هنوز راجستر نشده و غیر قانونی نشرات دارند؛آقای خلیق یاد آور شد که  این رسانه ها باید هرچه زودتر اقدام به گرفتن جواز نشراتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایند و در غیر آن از نشرات باز خواهد ماند.
رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ به خبرنگاران وعده سپرد که این ریاست از حقوق آنان دفاع می کند و در کنار آنان در برابر هرگونه تهدید می ایستد.
در همین حال تعدادی از خبرنگاران نیز ار بی توجهی حکومت نسبت به آنان شکایت نموده و خواهان حمایت آنان از سوی حکومت شدند.
وب سایت تحلیلی؛خبری و انتقادی هویدا که سه ماه از نشرات آن می گذرد ؛در میان خبرنگاران رسانه ها مختار وفایی موسس و مدیر مسوول این سایت نیز شایسته ی تقدیر شناخته شد که تحسین نامه ی نهاد اجتماعی خط نو را بدست آورد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر