۱۲ تیر ۱۳۹۱

يک خبرنگار در شهر مزار شريف از سوی يک عضو مجلس نماينده گان تهدید شد

گزارش دیده بان رسانه های افغانستان:

صدیق الله توحیدی تحلیلگر و رییس دیده بان رسانه های افغانستان.
مختار وفايی، خبرنگار آزاد در ولايت بلخ که ھمزمان با چندين رسانۀ ملی و بين المللی فعاليت می کند ادعا دارد که توسط عباس ابراهیم زاده نمايندۀ مردم ولايت بلخ در مجلس نماينده گان تهدید شده است.
وفايی می گويد، چندی قبل، در يک مصاحبۀ با يکی از تلويزيون ها نظر اش را در مورد محافظان مسلح وکلای پارلمان ارايه کرده بود، که پس از نشر اين ابراز نظر از سوی آن تلويزيون، عباس ابراهیم زاده با او از طريق تلفون در تماس شده و او را تهدید کرده که در آينده در مورد وکلای پارلمان اين چنين ابراز نظر نکند.
مختار وفايی می گويد در ابراز نظری که در يکی از تلويزيون ها داشته، از هیچ وکيل پارلمان نام نبرده و صرفاً در اين مورد به صورت کلی ابراز نظر کرده است.
به گفتۀ آقای وفايی، عباس ابراهیم زاده به او تهدید کرده است که با استفاده از امکانات دست داشته اش می تواند برای او پرونده سازی نموده و او را زندانی کند.
مختار وفايی قبلاً در تلويزيون محلی مهر به حيث گوينده (نطاق) وظيفه اجرا می کرد که اين تلويزيون توسط عباس ابراهیم زاده، تأسيس شده است، اما وفايی می گويد از ١۵ حمل ١٣٩١ از اين تلويزيون منفک شده است.
عباس ابراھيم زاده، نمايندۀ مردم بلخ در مجلس نماينده گان، ادعای مختار وفايی را رد نموده در عين حال مدعی است که مختار وفايی يک پايه کامپيوتر و برخی از برنامه های اين تلويزيون را به سرقت برده است.
عباس ابراھيم زاده ھمچنان تأکيد می کند که مختار وفايی هنوز هم کارمند اين تلويزيون است و از برطرفی و يا استعفای او آگاهی ندارد.
اما مختار وفايی خبرنگار آزاد ادعا های آقای ابراھيم زاده را که گفته است کامپيوتر و برنامه های تلويزيونی از تلويزيون مهر سرقت شده است را، بهانه  جويی بيش نمی داند.
مختار وفايی می گويد جريان مکالمۀ تلفونی که عباس ابراھيم زاده با او داشته است را ضبط نموده و اکنون در نزد اش موجود می باشد که از جريان آن صحبت ها معلوم می شود، آقای ابراهیم زاده می خواهد با مطرح کردن سرقت شدن کامپيوتر مرا تحت فشار قرار دهد.
ديده بان رسانه ها تهدید وتخويف خبرنگاران را که از سوی هر شخص و گروهی باشد، محکوم نموده و آنرا خلاف تمامی قوانين کشوری و موازين قبول شدۀ جهانی و دور از اخلاق اجتماعی می داند.
ابراز نظر و عقيده از حقوق اساسی بشر به شمار می رود که در قوانين افغانستان نيز تسجيل شده است، بنابر اين  هیچ کسی حق سلب آن را ندارد.
با گذشت بيشتر از يک دهه از نظامی که برمبنای دموکراسی ايجاد شده است، هنوز هم افراد و گروه هایی  در کشور وجود دارد که ارزش های اساسی دموکراسی که ھمانا آزادی بيان و انديشه يکی از آن ها به شمار می رود را قبول ندارند و زمانی که مورد انتقاد برخی از خبرنگاران و رسانه  ها قرار می گيرند واکنش نشان داده و با خبرنگاران درگير می شوند. اين گونه افراد بايد بدانند که آزادی بيان يک اصلی است که ھيچ کسی نمی تواند با اعمال فشار و زور اين ارزش گرانبها را از دست مردم آزادۀ افغانستان بگيرد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر