۲۹ تیر ۱۳۹۱

یک خبرنگار جوان در هلمند کشته شد!

عبدالهادی همدرد، خبرنگار تلویزیون ملی در هلمند، که آموزگار دارلمعلمین نیز بود، در انفجاری ماین کنارجاده در هلمند کشته شد.
دو تن بشمول یک خبرنگار در انفجار ماین کشته شده است و دوتن دیگر زخم برداشته اند.
بر اثر انفجار یك ماین كنارجاده‌ی یك خبرنگار تلویزیون ملی درهلمند كشته شده است.
...
در این انفجار كه شب پنجشنبه در ولسوالی گرشك رخ داده است، یك تن دیگر نیز در آن جان باخته و دو تن دیگر زخم برداشته اند.
عبدالهادی همدرد، خبرنگار تلویزیون ملی در هلمند، در دارلمعلمین ولسوالی گرشك نیز به حیث آموزگار ایفای وظیفه میكرده است.
هنوز علت این انفجار درست روشن نشده اما مقام‌های محلی درهلمند گفته اند که همه قربانیان این انفجار غیرنظامیان هستند.
پس از کشته شدن صمد روحانی، این دومین خبرنگار است كه در جریان چند سال اخیر در ولایت هلمند به قتل رسیده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر