۲۰.۶.۹۱

چه بر سر بلخ و بلخیان خواهد آمد؟؟؟


شکیبا شکیب منشی شورای ولایتی بلخ،در واکنش به نشر گزارش وب سایت هویدا در مورد سفر اعضای شورای ولایتی بلخ بشمول خودش در جشن بزرگداشت از سالگرد مولانا جلال الدین محمد بلخی در قونیه و اعتراض فرهنگیان بلخ که در آن گزارش انعکاس یافته بود گفت:

از فوت مولانا صد سال تیر میشه،همی فرهنگیا که اعتراض میکنه تاحالی چه خدمت کردند درحق مولانا!
اگر فرهنگیا انتقاد داره که وکیل صاحبا د مورد مولانا چیزی نمیفامن؛ای یک انتقاد بی جای است؛چرا که اونا هم کتاب خواندن د مورد مولانا معلومات پیدا کردند و ما هم د ای روزا کتاب می خانیم د موردش که مولانا چقدر کتاب چاپ کده و چه کار های کده د زندگیش!!!
بانو شکیبا ادامه داد:
فرهنگیا که خودشان نمیتانن با کشورای بیرونی ارتباط بر قرار کنن و دعوت شان کنن گناه ماست؟
ما میریم و روابط دیپلماتیک خود را قوی می سازیم و شاید برای فرهنگیا زمینه سازی کنیم که اینا هم یگان وقت دعوت شوند.....
.............................
قرار اطلاعات موثق که به وب سایت هویدا رسیده است؛قرار است دو تن از اعضای شورای ولایتی بلخ؛در روز جشن به نمایندگی از سر زمین مولانا صحبت نمایند،اما منشی شورای ولایتی این ادعا را رد نموده می گوید: ما برای احتیاط د مورد مولانا کتاب خوانده راهیستیم که اگر لازم شد یگان مالومات د مورد زندگی مولانا داشته باشیم..

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر