۰۷ اسفند ۱۳۹۱

دادگاه بلخ، حکم اعدام یک متجاوز جنسی را صادر کرد!

 مرد متجاوز بر صدیقه ی پنج ساله در ولایت بلخ از سوی دادگاه استیناف این ولایت به اعدام محکوم گردید.
رییس دادگاه استیناف ولایت بلخ در یک محکمه علنی "جمعه نظر" فرزند "دوران" را به اعدام محکوم نموده می گوید: جمعه نظر به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 5 ساله به مجازات اعدام محکوم شد. رییس دادگاه استیناف بلخ اظهار داشت: براساس کسب صلاحیت از ماده 33 قانون تشکیلات و صلاحایت محاکم، فقره 2 ماده 70 قانون اجرات جزای موقت، رعایت ماده 25 قانون اساسی، ماده 4 قانون جزائی کشور، فقره 2 و 3 قانون منع خشونت علیه زنان، رعایت فقرهای 2 و 3 ماده 148 قانون جزا و فقره 1 ماده 149 قانون جزا کشور متهم به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم گردید. فضل الرحمان فضلی رئیس دادگاه استیناف بلخ افزود: ریاست دادگاه استیناف ولایت بلخ فیصله خط نمبر 250 17 10 -1391 دیوان جزائی دادگاه ابتدائی شهری ولایت بلخ را تایئد کردند. گفته می شود که در پیوند به این تجاوز جنسی برادر جمعه نظر، جمعه مراد نیز متهم بود که بعد از تحقیقات ثارنوالی و پولیس از دادگاه استیناف بلخ تبرئه حاصل نمود و ازاد گردید. براساس معلومات رئیس دادگاه استیناف ولایت بلخ جمعه نظر بالای صدیقه 5 ساله در ولسوالی کلدار ولایت بلخ دوماه قبل تجاوز کرده بود. در همین حال جمعه نظر از حکم صادره رئیس دادگاه استیناف ولایت بلخ راضی نبود و اظهار داشت که وی چنین عملی را انجام نداده است. از سوی دیگر پدر صدیقه تجاوز جمعه نظر را بالای دخترش تایید نموده می گوید: که جمعه نظر بالای فرزند اش تجاوز کرده است. این در حالی است که نهادهای مدنی و حقوق بشر در شمال از افزایش پنجاه درصدی خشونت ها و تجاوزات جنسی در شمال ابراز نگرانی می کنند، اما در مورد صادرشدن حکم اعدام این متجاوز جنسی(جمعه نظر) هیچ گونه ابراز نظری نکرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...