۱۶ بهمن ۱۳۹۱

پرتو نادری نویسنده و شاعر آزادی خواه را فاسدان حاکم می آزارند!

از چندین روز بدینسو خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان افغان در شبکه های اجتماعی واکنش های تندی در رابطه به صدور حکم بازداشت نویسنده و شاعر مطرح کشور آقای پرتو نادری ایراد کرده اند.
حکم بازداشت آقای نادری به اساس  قانون رسانه های همگانی غیر قانونی بوده و باید این مساله را کمیسیون رسیدگی به شکایات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رسی نماید.
آقای نادری پس از نوشتن مقاله ی در رابطه به حرف های داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت که گفته بود" کرزی را من رییس جمهور ساختم وگرنه داکتر عبدالله رییس جمهور بود" توسط دادستانی کل که وزیر ترانسپورت از وی شکایت کرده بود بازداشت شد.
آقای داوود علی نجفی در زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته رییس کمیسیون مستقل انتخابات بود و گفته می شود نقش مهمی در برنده شدن آقای کرزی رییس جمهوری کنونی داشته است.
این هم لینک گزارش از تقلب و فساد وی در وزارت خانه و کمیسیون مستقل انتخابات:
http://www.youtube.com/watch?v=7leoXCwgmH8&feature=share


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...