۱۶ بهمن ۱۳۹۱

بسیج نیروهای مردمی بخصوص نسل جوان در امر بر اندازی بستر فساد اداری از افغانستان

(Jeannette Seppen)کارمند ارشد آیساف در بخش توسعه سیاسی و اجتماعی در شمال افغانستان:
(از مدت ها قبل برنامه های تانر را از طریق مطبوعات و رسانه ها دنبال می کردم؛ فعالیت های تان واقعاً تاثیر گذار و چشم گیر بوده است؛ تا جای که من می دانم، غاصبان زمین و فساد سالاران از این برنامه ها هراس زیادی دارند، چون وقتی مردم خودجوش و آگاهانه عمل کنند دیگر کسی حق شان را تلف نمی تواند و برنامه های شما برای آگاهی اذهان عامه و تقویت روحیه ی ملی در برابر حق تلفی ها مثمر و کارساز واقع خواهد شد.)
گوشه ی از حرف های (Jeannette Seppen) در دیدار با مختار وفایی مسوول برنامه های شبکه ی افغانی مبارزه علیه فساد اداری در شمال کشور.
این کارمند ارشد آیساف می گوید، آنچه هم اکنون سیاست و مردم افغانستان را در گرو خود دارد، فساد اداری می باشد.به باور وی تمام کسانی که در افغانستان خواهان رسیدن به رهبری و پست های بلند حکومتی اند، فقط از یک راه می توانند به سادگی به آن مقام برسند و آن هم فساد اداری می باشد.
این کارمند ارشد ایساف که بیشتر در بخش های سیاسی و اجتماعی در شمال افغانستان کار می کند برنامه های شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری  نشر گزارش های افشاگری در مورد غاصبان زمین و فساد سالاران را روزنه امید بسوی یک افغانستان باثبات و شفاف دانسته و بر ترویج فرهنگ رضاکاری و تقویت روحیه ی ملی علیه فساد پیشه ها تاکید نمود.
غصب هزاران جریب زمین توسط زورمندان و مقامات بلند پایه ی حکومتی؛ حیف و میل معادن، فروش پست های مهم دولتی و وزات خانه ها، تصویب نشدن قانون حق دسترسی به معلومات، اصلاح نشدن قانون انتخابات و کارشکنی ها سیستماتیک حکومت در مورد برگزار نشدن یک انتخابات شفاف و همه شمول، بی نتیجه ماندن گفتگوهای صلح،وعده همکاری کشورهای کمک کننده درنشست توکیو، هشدار به تعلیق در آوردن کمک های USID به افغانستان به دلیل گسترش فساد اداری و .... از موضوعاتی بود که مختاروفایی مسوول برنامه های شبکه ی افغانی مبارزه علیه فساد اداری با کارمند ارشد آیساف در بخش های اجتماعی و سیاسی روی آن بحث نمودند.
شبکه ی افغانی مبارزه با فساد اداری که در سال 2010 شکل گرفت، تا کنون 82 نهاد مدرن و عنعنوی در سراسر کشور با این شبکه همگام و همصدا شده اند و هزاران جوان در مسابقات دوش همگانی علیه فساد اداری قاطعانه سهم گرفته اند.
برنامه های دیگری نیز در راه است...
حاصل جمع تمام قطره ها
می شود دریا، بیا دریا شویم...!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...