۲۰ بهمن ۱۳۹۱

رییس امور زنان بلخ از کشور فرار کرد!

فریبا مجید رییس امور زنان ولایت بلخ،که از چندین سال بدینسو در این پست کار می کرد،به کشور فنلند پیشنهاد پناهندگی کرده و دیگر به وظیفه اش بر نمی گردد.
به اساس گزارش‌ها،بانو مجید که در یک سیمینار از طرف کشور فلند دعوت شده بود،به آن کشور رفته و پس از اتمام دوره ی سیمینار حاضر به برگشت نشده است.
بانو سهیلا مدیر جندر ریاست امور زنان بلخ،رفتن فریبا مجید را به کشور فنلند تایید می کند و می گوید که وی از طرف وزارت امور زنان در یک برنامه رسمی به آن کشور سفر کرده،اما مساله‌ی پیشنهاد پناهندگی وی را رد می کند.
همچنان منبعی که نمی خواهد از وی نامبرده شود،می گوید که فریبا مجید که،نزدیک به هشت ماه قبل، با یک شخص تاجر که از فرماندهان جهادی بدخشان است نامزاد شده بود،در حالی‌که نامزاد وی در خفا زن دیگری را نیز در نکاح خود داشته است.
به اساس گفته های این منبع،هنگامی که خانم فریبا مجید رییس امور زنان بلخ،از داشتن زن دومی نامزادش آگاه می شود،نامزادی اش را فسخ می کند.
این منبع می افزاید که،بانو فریبا مجید،مساله‌ى تهدید از طرف نامزادش را درج دوسیه‌ی پیشنهاد پناهندگی اش نموده است.
در همین حال گفته های وجود دارد که بانو فریبا مجید،علت درخواست پناهندگی اش را تهدید جانش،بخاطر پست ریاست امور زنان بلخ گفته است.
تا حال هیچ منبعی از حکومت محلی بلخ در این مورد اظهار نظر نکرده است.
این در حالی‌است که چندی قبل سرپرست ریاست امور زنان لغمان در یک حمله‌ي مسلحانه به قتل رسید و آوازه های از بد تر شدن اوضاع و افزایش خشونت ها علیه زنان در کشور نیز جریان دارد.
هرچند مقامات محلی بلخ این مساله را بطور رسمی تایید نمی کند؛ اما بیشتر از دوماه می شود که ریاست امور زنان بلخ توسط سرپرست اداره می گردد و از بانو فریبا مجید خبری نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...