۳.۲.۹۲

وبلاگ نویسان نباید نادیده گرفته شود!

 نامه ی یک وبلاگ نویس
 به دفتر محترم نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان!
بدون شک نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان، طی یکدهه ی گذشته پشتوانه و حامی خوبی برای رسانه ها و خبرنگاران آزاد در افغانستان بوده و در رشد و تکاپویی این رسانه ها سهم عمده و فعال داشته است.
از این که به عنوان یک وبلاگ نویس و روزنامه نگار، شاهد تجلیل از سوم می، روز جهانی مطبوعات از سوی دفتر نی می باشم،نهایت خرسندم.
وبلاگ نویسی و جایگاه وبلاگ را در میان رسانه ها به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت،بطوری که هم اکنون تعدادی زیادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران متعهد افغانستان که به نحوی در رسانه های مربوط شان تحت سانسور قرار دارند و نمی توانند حقایق و رویدادهای را که با منابع مربوط شان سر سازگاری ندارند منتشر نمایند با استفاده از وبلاگ ها حقایق را بیان می کنند.مسوولان محترم دفتر نی وضعیت فعلی کشور را خوب درک میکنند و بهتر می دانند که در اکثریت رسانه های افغانستان چه می گذرد!
من به عنوان عضوی از خانواده ی خبرنگاران آزاد افغانستان این موضوع(سانسور از سوی باداران رسانه ها) را تجربه و لمس کرده ام.
در چنین وضعیتی وبلاگ، یگانه مرجع و دریچه ی است که می تواند فریاد این خبرنگاران را به گوش جهانیان رسانده و از پوشیده ماندن حقایق و رویدادها جلوگیری نماید.
بدین لحاظ این خبرنگاران، گزارش ها و نوشته های شان از طریق وبلاگ های شان منتشر می کنند و هم اکنون ده ها وبلاگ نویس، روزانه موضوعات و رویدادهای افغانستان را در صفحات وبلاگ های شان به نشر میسپارند که این یک امر واضح و روشن است.
وبلاگ که دریچه ی باز، بسوی آزادی بیان و یکی از  رکن های اساسی اطلاع رسانی عصر حاضر شمرده می شود، نباید در سوم می که روز جهانی مطبوعات است، نادیده گرفته شود.
هرچند دفتر نی روز جهانی رسانه های اجتماعی را نیز قبلاً تجلیل کرده بود، اما وبلاگ نویسی و وبلاگ نویسان جایگاه خاصی را نسبت به اطلاع رسانی و جامعه ی خبرنگاری دارد که نباید در چنین موارد نادیده گرفته شود.
به عنوان یک وبلاگ نویس و به نمایندگی از کانون تازه تشکیل وبلاگ نویسان بلخ، از دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان خواهانیم تا "بهترین وبلاگ نویس" را نیز در جمع بهترین گزارشگر، بهترین عکاس، بهترین فلمبردار و بهترین اجراء کنندۀ تلویزیونی-رادیوییبدین ملحوظ، دفتر نی در نظر دارد تا بهترین گزارشگر، بهترین عکاس، بهترین فلمبردار و بهترین اجراء کنندۀ تلویزیونی-رادیویی را در روز جهانی مطبوعات، طی یک پروسۀ شفاف با درنظرداشت اصل بی طرفی از طریق کمیتۀ که شخصیت های برجستۀ خبرنگاری در آن عضویت دارند، جایزۀ نی (Nai Award) را به آنها اعطا نماید.بهترین گزارشگر، بهترین عکاس، بهترین فلمبردار و بهترین اجراء کنندۀ تلویزیونی-رادیویی بیافزاید. تا باشد در راستای رشد و حمایت وبلاگ نویسان نیز کار موثری صورت گیرد و اهمیت وبلاگ و وبلاگ نویسی در افغانستان نیز به معنی واقعی آن شکل گیرد.
با احترام:
مختار وفایی؛
 وبلاگ نویس و روزنامه نگار آزاد/ مزارشریف

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر