۳.۲.۹۲

خبرخوش برای وبلاگ نویسان،بهترین وبلاگ نویس نیز جایزه ی (Nai Award) را بدست میارود!

اطلاعیه ی دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان
 
امروزه تجلیل از روز جهانی مطبوعات توسط خبرنگاران و نهاد های خبرنگاری و رسانه ها ، به یک سنت جهانی مبدل شده است. در روز سوم مئی، صدای خبرنگاران بلندتر از دیگر روزهاست! از دست آوردها، توسعه، چالش و مشکلات خود حرف می زنند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزادی افغانستان، با درک اینکه افغانستان از خانوادۀ جهانی خبرنگاران، مجزا نیست؛ همه ساله روز جهانی مطبوعات را برگزار می نماید.
واقعاً خبرنگاران در افغانستان، در شرایط سخت و دشوار شجاعانه و دلیرانه به کار خبرنگاری می پردازند که همه شان قابل ستایش و قدردانی اند. با وجود این و بخاطر معیاری شدن کار خبرنگاری و تشویق آنانی که بیشتر از دیگران معیاری عمل می نمایند، ایجاب می نماید که از آنها قدردانی شده و موردستایش قرار گیرند.
بدین ملحوظ، دفتر نی در نظر دارد تا بهترین گزارشگر، بهترین عکاس، بهترین فلمبردار، بهترین اجراء کنندۀ تلویزیونی-رادیویی و بهترین وبلاگر را در روز جهانی مطبوعات، طی یک پروسۀ شفاف با درنظرداشت اصل بی طرفی از طریق کمیتۀ که شخصیت های برجستۀ خبرنگاری در آن عضویت دارند، جایزۀ نی (Nai Award) را به آنها اعطا نماید.
قابل یاددهانی است، کمیتۀ گزینش که دارای پنج عضو می باشد؛ تمام نمونه های کاری نامزدانی را که از سوی رسانه ها معرفی می شوند، به دقت ملاحظه نموده و در هر کته گوری، بهترین گزارشگر، بهترین عکاس، بهترین فلمبردار و بهترین اجراء کنندۀ تلویزیونی- رادیویی شناسایی و برندۀ جایزۀ نی اعلان خواهد گردید.
بنااً از تمام رسانه های چاپی، برقی و آنلاین در کشور تقاضا به عمل می آید تا غرض دریافت جایزۀ نی، بهترین های شان را در چهار کتگوری های فوق با یک نمونۀ کاری شان به این اداه معرفی نمایند تا اجراآت که در نظر است مرعی گردد.
به امید پیروزی هرچه بیشتر شما
یادآوری مهم: معرفی کاندیدا ها از سوی رسانه ها با یک نمونۀ کاری شان الی تاریخ 28اپریل که برابر است با 5 ثور، قابل پذیرش است

با احترام
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان
 
 

 
 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر