۴.۱۲.۹۲

در ادامه‌ی فاجعه...

در ادامه‌ی اعزام جنگ‌جویانِ افغانستانی به جبهات جنگ سوریه در حمایت از بشار اسد؛ این‌روزها بیست تن از جوانان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، به رهنمایی و حمایتِ یکی از شیوخ مطرح و مشهور ولایت بلخ، به سوریه اعزام می‌شوند.
به این جوانان، وعده‌ی ماهانه 3 میلیون تومان معاش و پس از شش ماه نبرد، سندِ اقامت دایم در لبنان، ایران و سوریه نیز داده شده است.
رسانه‌ها و خبرنگاران که اکثراً معاش‌خور مقامات و حکومت هستند، این‌روزها به شدت پشت دفترهای کمپین‌های انتخاباتی مصروف اند و چشم شان را به روی هرچه اتفاق است، بسته اند!
آنچه دامنه‌ی فساد و فاجعه را در کشور وسیع ساخته است، نبودِ خبرنگاران و رسانه‌های متعهد و بخصوص روزنامه‌نگاری تحقیقی است.
اکثریتِ رسانه‌های افغانستان حیثیت جعبه‌های موسیقیِ را دارند، تا رسانه!
تعدادی هم که مزدبگیرِ ولایت فقیه است، بجز از نوشتنِ شرح حال خمینی و خامنه‌ی سوژه‌ی دیگری برای نوشتن ندارند.
با این حال، ما هنوز یک خمِ همان یک کوچه هم نیستیم..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر