۰۴ اسفند ۱۳۹۲

در ادامه‌ی فاجعه...

در ادامه‌ی اعزام جنگ‌جویانِ افغانستانی به جبهات جنگ سوریه در حمایت از بشار اسد؛ این‌روزها بیست تن از جوانان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، به رهنمایی و حمایتِ یکی از شیوخ مطرح و مشهور ولایت بلخ، به سوریه اعزام می‌شوند.
به این جوانان، وعده‌ی ماهانه 3 میلیون تومان معاش و پس از شش ماه نبرد، سندِ اقامت دایم در لبنان، ایران و سوریه نیز داده شده است.
رسانه‌ها و خبرنگاران که اکثراً معاش‌خور مقامات و حکومت هستند، این‌روزها به شدت پشت دفترهای کمپین‌های انتخاباتی مصروف اند و چشم شان را به روی هرچه اتفاق است، بسته اند!
آنچه دامنه‌ی فساد و فاجعه را در کشور وسیع ساخته است، نبودِ خبرنگاران و رسانه‌های متعهد و بخصوص روزنامه‌نگاری تحقیقی است.
اکثریتِ رسانه‌های افغانستان حیثیت جعبه‌های موسیقیِ را دارند، تا رسانه!
تعدادی هم که مزدبگیرِ ولایت فقیه است، بجز از نوشتنِ شرح حال خمینی و خامنه‌ی سوژه‌ی دیگری برای نوشتن ندارند.
با این حال، ما هنوز یک خمِ همان یک کوچه هم نیستیم..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر