۰۱ اسفند ۱۳۹۲

ناسپاسی کرزی، به خون شهدا

 مختار وفایی
رییس جمهورکرزی در ادامه‌ی سیاست‌های طالبانی و حمایت از این گروه خون آشام، بار دیگر در برابر خون شهدا و زحماتِ نیروهای امنیتی افغانستان نا سپاسی کرده و دشمنان قسم خورده افغانستان را « شهید» خطاب کرد.
مولوی عبدالرقیب عضو ارشد تحریک طالبان که بتازگی در پشاور پاکستان به قتل رسید، توسط کرزی شهید خوانده شده و جسدِ وی توسط هیلکوپتر نیروهای اردوی ملی از کابل به تخار انتقال داده شد.
مولوی عبدالرقیب از آغاز فعالیت طالبان در قندهار به این گروه پیوست و در حکومت طالبان به وزارت مهاجرین رسید. با سرنگونی حکومتش به پیشاور پاکستان رفت و تا کشته شدنش در آنجا به سر می‌برد.
کرزی که از چندین سال بدینسو طبل گفتگو و مذاکره با طالبان را سر می‌دهد، آنان همواره با بمب و باروت وی را جواب داده است.
کرزی که در آخرین روزهای حکومت‌اش قرار دارد، سعی بر ادامه‌ی مذاکرات صلح با طالبان دارد. به تازگی این گروه به درخواست کرزی مبنی بر مذاکرات صلح روی خوش نشان دادند و درشهر  دبی مذاکراتی در این راستا داشتند که اقدام مخالفان صلح در افغانستان ترور عبدالرقیب تخار عضو تحریک طالبان بعد از بازگشت از مذاکرات صلح در دوبی را در پی داشت.
حامد کرزی کشته شدن مولوی عبدالرقیب عضو تحریک طالبان را محکوم کرد و وی را قربانی آشکار در راه صلح دانست. به گفته ریاست جمهوری مولوی عبدالرقیب وزیر اسبق امور مهاجرین حکومت طالبان که حامی صلح و تفاهم در افغانستان بود پس از اشتراک مذاکرات اخیر صلح در دوبی که تحت ریاست ملا آغا جان معتصم برگزار گردیده بود به پیشاور بازگشت و در آنجا به قتل رسید.
کرزی ترور این عضو طالبان را شدیدا محکوم و باری دیگر اعضای تحریک اسلامی طالبان را برادر خطاب کرد.
سیاست تضرع و مکارانه‌ی کرزی در قبال تروریستان و دهشت افگنان از جمله گروه طالبان، باعث شده است که روحیه‌ی میهن‌دوستی و اعتماد به آینده در میان نیروهای امنیتی و مردم افغانستان کاهش یافته و شاهد تقویت روز افزونِ گروه‌های دهشت افگن باشیم.
وقتی مولوی عبدالرقیب که از اعضای برجسته‌ی نظام خون آشام طالبان بود و در قتل و خون ریزی‌های مردم افغانستان متهم است، از سوی رییس جمهور شهید خوانده می‌شود، تاثیر منفی زیادی روی روحیه‌ی نیروهای امنیتی که همه روزه در سنگرها علیه دهشت افگنان می‌جنگند گذاشته و در صداقت و میهن‌دوستی اش دچار شک و تردید می‌گردد.
رییس جمهور کرزی، در طول سیزده سال حکومت اش، همواره در مقابل فداکاری‌های نیروهای امنیتی نا سپاسی کرده و کسانی را که روزانه ده‌ها تن از مردم افغانستان را در گوشه و کنارِ کشور به خاک و خون می‌کشانند، برادر خطاب نموده و زندانیانِ آنان را از زندان‌ها رها می‌سازد. 
بدونِ شک، شهید خطاب شدنِ مولوی رقیب از سوی کرزی، ناسپاسی و بی احترامی رییس جمهور، به خون هزاران سربازی است که در مبارزه با دهشت و ترور در سنگرهای مبارزه ریخته  و می‌ریزد.
آنچه مردم را برای بهبود آینده امیدوار ساخته است، انتخابات پیش رو است که انتظار می‌رود، رییس جمهور بعدی، به این ناکامی‌ها نقطه‌ی پایان گذاشته و صفحه‌ی جدیدی از سیاست و مردمداری را در کشور پایه‌گذاری نماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر