۰۵ فروردین ۱۳۹۳

ملت اگر بمیرد-ذلت نمی پذیرد

 
کورتنی بادی، روزنتامه‌نگار آمریکایی و دوست نزدیک سردار احمد، دیروز شهر کابل اعتراض مدنی علیه جنایت‌های برادران رییس جمهور و خبرنگار کْشی آنان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر