۰۵ فروردین ۱۳۹۳

حامیان طالبان؛ بدتر از طالبان!

گردهم می‌آییم و برای بارِ هزارمین بر ضد ترور و تروریسم؛ صدای هم‌دیگر می‌شویم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر