۰۴ فروردین ۱۳۹۳

جزييات ارايه شده توسط امنيت ملى در مورد حمله تروريستى بر هوتل سرينا:

-         اين حمله توسط سازمان استخبارات پاكستان طرح ريزى و اجرا شده است.
-         عناصر استخبارات بيگانه از مدتها بدين سو در داخل اين هوتل در تردد بوده و مشغول عكس بردارى و گرداورى اطلاعات در مورد امنيت اين هوتل بوده اند.
-         يكى از سازماندهندگان اين حمله تروريستى كه ارتباطات مشكوك داشت، يك هفته قبل از حادثه افغانستان را ترك كرده است.
-        - طالبان در اين حمله تروريستى نقشى نداشته و سازماندهى اينگونه حملات از توانايى طالبان خارج است اما گروه طالبان با اشاره باداران خارجى خود لحظاتى پس از حمله مسووليت ان را به عهده گرفته اند.
-         در مورد اينكه در انتقال سلاح به تروريستان كارمندان هوتل نيز ديت داشته اند، بررسى ها جريان دارد. گارد امنيتى هوتل نيز اقدامات لازم را كه ظرفيت آن را داشتند، نكرده اند و دير بازپرسى قرار دارند.
-        محافظان امنيتى هوتل که مسلح بوده اند اما واكنشى عليه تروريستان نداشته اند نيز تحت بازرسى هستند.
-        - چهارتن تروريست توسط يك عراده موتر كرولا سرخ رنگ به دروازه سرينا رسانده شده اند.
در حمله‌ ی چهار تروریست به هوتل سرینا در شب اول ماه حمل(جشن نوزوز) 9 تن که پنج تن آنان  افغانستانی و چهارتن خارجی بودند کشته شدند.
در این میان سردار احمد روزنامه نگار باسابقه و خبرنگار  فرانس پرس در کابل، با خانم و دو طفل اش نیز شامل این کشته شدگان اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...