۰۴ فروردین ۱۳۹۳

... طالب مگر بمیرد؛ جهان آرام بگیرد

برای این‌که انزجار و نفرت مان را از انسان‌کْشی و جنایات برادران رییس جمهور، برای بارِ هزارمین تکرار کنیم، فردا در این جمع می‌پیوندیم...
اطلاع‌رسانی کنید، تا صدای هم‌دیگر باشیم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر