۲.۴.۹۴

آخرین گلوله‌ها را برای شلیک به خودمان نگه‌داشته‌ایمعمرصافی والی کندز ساعتی قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه‌ها از تصرف مرکز چاردره و آزادسازی ‍پاسگاه غلام‌علی، که ۷۰ تن از سربازان ارتش به فرماندهی عبدالمجیب اندرابی در آن در محاصره‌ی طالبان گیر مانده اند سخن زده است.والی کندز گفته است که به فرمانده اندرابی یک نمره زمین  و مقداری پول نقد هدیه داده شده است.
ساعت 5 امروز سه شنبه با فرمانده عبدالمجیب اندرابی، تلفنی صحبت کردم.
او می‌گوید که هنوز شدت محاصره ادامه دارد و جنگجویان بیشتری از گروه طالبان به پاسگاهش هجوم آورده است. این فرمانده از کمبود تسلیحات و عدم حمایت مقامات سخن زده و می گوید که آخرین گلوله ها را برای شلیک به خودشان نگه داشته اند. فرمانده اندرابی می گوید نیروهایی که از مزار و کابل آمده با تصرف مرکز چاردره، مصروف عکاسی و فیلم‌برداری در ساختمان ولسوالی و فرماندهی امنیه چاردره است و بجز از مرکز این ولسوالی در هیچ نقطه‌ی دیگر پیشروی نشده است.
این فرمانده می گوید که  از آزادسازی و شکستاندن محاصره خبری نیست و حرف والی کندز نیز واقعیت ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر