۱۹ دی ۱۳۹۴

چراهای حمله بر کنسولگری هندوستان در مزارشریف

مختار وفایی
«یک شهید، هزار فدایی؛ شهید افضل گورو»