۳.۱۲.۹۴

از خبرخانه اخگرگزارشگری تحقیقی، یکی از عالی‌ترین مراحل کار مطبوعاتی و مهم‌ترین ابزار رسانه‌یی برای مبارزه با فساد اداری و ایجاد تحولات و اصلاحات در یک مملکت است. گذشته‌ی گزارشگری تحقیقی در مطبوعات جهان نشان می‌دهد که حاصلِ زحمات و قربانی‌های گزارشگران تحقیقی، اصلاحات گسترده و تحولات سرنوشت‌ساز در دستگاه‌های حکومتی کشورهای جهان بوده است. پایه‌ی گزارشگری تحقیقی که استوار بر اسناد و افشاگری از پشت پرده‌ی جریانات مفسد و ویرانگر است، می‌تواند منجر به تحول عظیمی در کاهش فساد اداری و ایجاد اصلاحات در عرصه‌ی حکومت‌داری گردد. افغانستان طی یک‌دهه‌ی اخیر با وجودی که شاهد تحول بزرگ در عرصه‌ی رشد و گسترش آزادی بیان بوده است، اما هنوز یکی از مفسدترین کشورهای جهان است. رسانه‌ها بجای پرداخت به نیازمندی‌های جامعه، خواست‌های آنان را دنبال می‌کنند.خواست‌های که بیشتر روزمره‌گی و سردرگم کننده است. من چندین سال می‌شود که شیوه‌ی گزارشگری تحقیقی را برای کار در مطبوعات گزیده‌ام. پس از چندین سال کار با روزنامه‌های معتبر افغانستان که بیشتر روی تحولات در شمال افغانستان تمرکز داشتم، اکنون مرحله‌ی مهم‌تری را روی دست گرفته‌ام. کار در روزنامه هشت صبح، به عنوان « دبیرگزارش‌های تحقیقی».
از پنج سال تا کنون، دوست و همکار عزیزم اکبر رستمی که تلاش‌هایش در ذهن و صفحات تاریخ روزنامه‌نگاری حک شده در این بخش کار می‌کرد.
با توجه به اهمیت و چالش‌هایی که کار تحقیقی در افغانستان دارد، امیدوارم بتوانم ذره‌یی از مفاسد و جریانات ویرانگری که در این کشور حاکم است را از این طریق برملا سازم.
مختار وفایی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر