۰۷ مرداد ۱۳۹۶

به خبرنگاران و فعالان مدنی بلخ!

از مدتی بدینسو دهقانان و میوه فروش های مزارشریف که محل کار و تجمع آنان "مارکیت مهرآیین" است با زورگویی و قلدری از سوی افراد وابسته به علم خان آزادی عضو پارلمان و از افراد نزدیک به عطامحمدنور والی بلخ مواجه استند. دهقانان، دکانداران و میوه فروش ها براساس قرارداد 16ساله شان با مالک این مارکیت باید بی هیچ دخالتی به کارشان ادامه دهند، اما افراد علم خان آزادی با زور تفنگ تلاش دارند محصولات و اموال دکانداران را به مارکیت شخصی شان در 10 کیلومتری شهر انتقال دهند. فشارها و دخالت افراد مسلح علم خان آزادی با واکنش دهقانان و دکانداران مواجه شده است که از چندین روز بدینسو باعث اخلال در بازار میوه در شهر مزارشریف  شده است. افراد علم خان، مارکیت میوه فروشی مهرآیین را که محل کار و درامد صدها کارگر است با موانع سمنتی مسدود کرده و میوه های دکانداران را با میل تفنگ به روی زمین ریختانده اند. ظاهراً عطامحمدنور والی بلخ هم به دلیل قدرتی که علم خان در بلخ دارد به کار او دخالت نمی کند.
در این میان سکوت مرگبار رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان مدنی بلخ در مورد ساتور ستمی که این روزها بر فرق کارگران و میوه‌فروشان زده می‌شود نشان از یک حقیقت تلخ در زیرپوست این شهر دارد.
من به طرف‌های این جنایت کاری ندارم، اما می‌دانم حل این قضیه با پادرمیانی رسانه‌ها و نهادهای مدنی ممکن است.
چطور از نام مقدس خبرنگاری نان می‌خورید اما چشمان تان را عینک بی‌تفاوتی زده و این ستم آشکار علیه دهقانانی که با هزار زحمت در پی یک لقمه‌نان حلال هستند را نادیده می‌گیرید.
وقتی ادعای رسانه‌داری و خبرنگاری شود، به گفته مرتضوی هر کچالو فروش کارت خبرنگاری را از جیبش بیرون کرده و ادعای امتیاز می‌کند، اما در برابر حوادث تلخی که بر مردم می‌گذرند سکوت کرده و عرق شرم می‌ریزند.
این را باید بدانید که پوشش دادن کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها و نشر اعلامیه‌های مقامات خبرنگاری نیست. خبرنگاری به صحنه رفتن و تهیه کردن یک خبر بسان تهیه کردن یک لقمه نان توسط دهقان زحمت‌کشی‌ست که ممکن است قلدرهای در برابرشان با تبر خون‌آلود جنایت ایستاده باشند. خبرنگاری شهامت است، شجاعت است و غیر از این فقط روزمره‌گی است.
-
تصاویر از مارکیت  میوه‌فروشی مهرآیین است که توسط قلدرها لگدمال شده است. اگر شهامت خبرنگاری دارید و وظیفه تان برای تان مقدس است در این مورد اطلاع‌رسانی کنید. اگر در رسانه رسمی تان نمی‌توانید، در صفحات اجتماعی این کار را می‌توانید.

 
میوه های دکانداران توسط افراد زورمند به زمین ریختانده شده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر