۱۴ مرداد ۱۳۹۶

کمربند دفاعی شهر سرپل بدست طالبان سقوط کرد

مختار وفایی
منطقه استراتیژِیک میرزاولنگ در ولسوالی صیاد سرپل که از دو روز بدینسو مورد حملات گسترده تهاجمی طالبان قرار داشت صبح امروز شنبه سقوط کرد.
حاجی مهدوی یکتن از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی در میرزاولنگ به سایت تحلیلی خبری هویدا با تایید سقوط این منطقه می گوید که احتمال دارد طالبان با تصرف این منطقه که نقش کمربند دفاعی شهر را داشت به مرکز ولایت سرپل حمله کنند.
میرزاولنگ با مرکز ولایت سرپل ۱۰ کیلومتر فاصله دارد و از آن به عنوان کمربند دفاعی شهر سرپل نامبرده می شود.
حاجی مهدوی می افزاید که شب گذشته با سقوط چندین پوسته در میرزاولنگ حدود ۲۰۰ خانواده از این منطقه فرار کرده و بقیه مردم به چنگ طالبان گیرمانده اند. طالبان دره میرزاولنگ را که یگانه راه فرار مردم به بیرون از منطقه است را تصرف و بروی مردم مسدود کرده اند.
به گفته آقای مهدوی آنان بارها از حکومت و مسوولان امنیتی خواستار نیروی کمکی برای سرکوب طالبان شدند اما طی دو روز گذشته هیچگونه کمکی از سوی دولت به آنان صورت نگرفته است.
حاجی مهدوی میگوید از صبح امروز شنبه که منطقه میرزاولنگ بصورت کامل به تصرف طالبان درآمد، تماس با شماری از خیزش های مردمی که در منطقه گیرمانده اند قطع شده و از وضعیت مردمان گیرمانده در منطقه نیز احوالی در دست نیست. به باور این فرمانده خیزش های مردمی، طالبان علیه مردم منطقه میرزاولنگ به دلیل مقاومت دوامدار آنان عقده مند استند و ممکن است دست به جنایت ها و فجایع وحشتناک بزنند.
این فرمانده نیروهای مردمی با ابراز نگرانی میگویند که هیچگونه آمادگی برای دفاع از مرکز ولایت سرپل وجود ندارد و طالبان نیز تصمیم دارند با سازماندهی و تجدید قوا به مرکز سرپل حمله کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر