۲۱ آبان ۱۳۹۶

تقدیرنامه‌ی انجمن قلم افغانستان

در اختناق و سرکوبی که از سوی حکومت، گروه‌های تروریستی و زورمندان علیه رسانه‌ها و آزادی بیان جریان دارد، موجودیت و فعالیت نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد، روزنه‌های روشنی برای حفظ و گسترش آزادی بیان استند.
آماج انجمن قلم افغانستان پیشرفت ادبیات و دفاع از آزادی بیان است. انجمن قلم با ارایه‌ی برنامه‌های ارزشمند، چتر بزرگ و قابل افتخاری برای شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران افغانستان است. 
از استاد وحید وارسته رئیس اجرایی انجمن قلم افغانستان بابت مهربانی و لطف شان در حق من سپاس‌گزارم. این تقدیرنامه که در حاشیه‌ی رونمایی مجموعه شعر نیلوفر لنگر، توسط استاد پرتو نادری برایم اهدا شد، شبیه کوه استواری است که با آن می‌توانم بی‌هیچ تردیدی به کار و فعالیت رسانه‌یی‌ام ادامه دهم.

با آرزوی روزهای بهتر برای همه...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر