۱۸ آبان ۱۳۹۶

نقش پر رنگ ملاشرنگ در ادارات دولتی بلخ

این روایت که چشم‌دید یکی از قربانیان فساد لجام‌گسیخته است را بخوانید و از جفای که جریان دارد بیشتر آگاه شوید.
سلام خدمت برادر عزیزم وفایی
 (نامه‌ی دریافتی در مسنجر فیسبوک)
شاید خبر شده باشی 79 بست در بخش‌های مختلف در شهرداری ولایت بلخ به اعلان مانده شده بود که یکی از کاندیدان یکی از بخش‌هایش خودم بودم.
بیشتر از شش آماده‌گی داشتم تا در یکی از بست های مسلکی کامیاب شوم. در امتحان تحریری‌اش کامیاب شدم و شامل امتحان تقریری شدم و این امتحان را نیز موفقانه گذراندم و امید داشتم که موفق می‌شوم.
قبل از دستور رئیس‌جمهور، چک پارچه‌های امتحان را اداره مربوطه‌اش داشت ولی پارچه‌های این امتحان به خاطر معامله در شعبه رئیس منابع بشری ولایت بنام محیب‌الرحمان بررسی می‌شد.
هر روز بعد از امتحان تعقیب می‌کردم که نتیجه من چه میشه. هربار که می‌رفتم نتیجه‌ام را نمی‌گفت تا این‌که کارمند داخلی اداره برایم گفت اگر می‌خواهی کا میاب شوی دستورالعمل‌ها را بفهم و اشاره کن که کارت شود وقت کم است.
دستورالعمل‌های پذیرفته شدن در ادارات بلخ
1- برای پذیرفته شدن در بست‌های سه، ۳۰۰۰ هزار دالر امریکایی.
2-
برای پذیرفته شدن در بست‌های چهار، ۲۰۰۰دالر امریکایی.
3-
برای پذیرفته شدن در بست‌های پنج و شش حد اقل ۱۵۰۰ دالر امریکایی ضرورت است.
حتی اگر بخواهی واسطه کنی باز هم باید پول بپردازی.(بجز یک‌تن که اگر تایید کند به پول نیاز نیست). وقتی پیش رئیس شاروالی می‌رفتم او می‌گفت من اختیار ندارم. بالاخره در روزهای اخیر شنیدم که در بست‌های انجنیری یک سرای‌دار کامیاب شده و وقتی ازش پرسیدم چطور موفق شدی گفت: ملاشرنگ و ملاترنگ کارم را کرد.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر