۲۶ بهمن ۱۳۹۶

2018، وحشت در افغانستان گسترش می‌یابد

اطلاعات نهادهای استخباراتی ایالات متحده که روز سه شنبه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که وحشت و نا امنی در سال 2018 در افغانستان گسترش می‌یابد.
براساس اطلاعات نهادهای اطلاعاتی امریکا، بخاطر شدت حملات طالبان، وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی و ادامه حمایت پاکستان از هراس افگنی، وضعیت افغانستان در سال پیشرو بدتر خواهد شد.
براساس گزارش رسانه ها، مسوولان نهادهای امنیتی و استخباراتی امریکا بشمول دانیل کوستز، رییس امنیت ملی این کشور روز سه شنبه گذشته در کمیته روابط خارجی سنای این کشور در مورد این بررسی ها توضیحات دادند.
جامعه اطلاعاتی و استخباراتی امریکا متشکل از شانزده نهاد اطلاعاتی و یا استخباراتی امریکا است که برای سیاست خارجی و امنیت این کشور در سراسر جهان فعالیت و بررسی می‌کنند.
مجموعه این نهادهای استخباراتی در بخشی از اعلامیه شان به روز سه شنبه نگاشته اند: " با درنظرداشت بی ثباتی سیاسی مداوم، حمله‌های مسلسل شورشیان طالبان، عملکرد ناپایدار نیروهای امنیتی افغانستان و کمبود چشمگیر منابع مالی، احتمال دارد که وضعیت کلی در افغانستان در سال پیشرو بدتر شود."
Image result for 2018 Afghanistan bomb blastوبسایت شبکه تلویزیون یک نوشته است که این بررسی های استخباراتی همچنان پیش بینی کرده که "احتمال می رود که حکومت وحدت ملی بخاطر برگزاری انتخابات به تعویق افتاده پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری دست و پنج نرم خواهد کرد."
این بررسی همچنان از احتمال رکود اقتصادی در افغانستان سخن گفته و افزوده که این کشور به کمکهای خارجی به ویژه امریکا متکی خواهد شد.
در بخشی دیگر این بررسی ها آمده است: "نیروهای امنیتی افغانستان به کمک همکاران خارجی شان احتمال دارد اداره مراکز عمده و پرنفوس افغانستان را بدست گیرند اما افزایش فعالیت ها و ساحه جنگ طالبان بر این مراکز آسیب مداوم خواهند رساند."
در این گزارش استخباراتی همچنان از حمایت پاکستان از هراس افگنی انتقاد شدید شده است، کشوری که همواره عامل بی ثباتی افغانستان و حتا هند از سوی حکومت های این کشورها تلقی می شود.
از سوی هم در نشست امنیتی در کویت، وزیرخارجه امریکا در مورد افغانستان گفت که داعش در خاور میانه شکست خورده و در صدد نفوذ درافغانستان است.
ریکس تیلرسن، وزیرخارجه امریکا گفت: "اراده ما تا زمان شکست کامل داعش هم چنان پابرجاست و دیدگاه ما نیز دراین خصوص تغییر نکرده اما داعش با شکست در سوریه و عراق تلاش دارد با ایجاد لانه های امن در افغانستان و برخی کشورهای دیگر شرق میانه، حضور دوباره داشته باشد".
این بررسی ها در حالی همه گانی می شود که امریکا در سال جاری ۴۵ میلیارد دالر در فعالیت های نظامی اش در افغانستان مصرف کرده که در کل از سال ۲۰۰۱ به اینسو مصرف واشنگتن در افغانستان به نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دالر رسیده است.
همچنان ایالات متحده امریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ به اینسو بیش از دوهزار کشته و بیش از بیست هزار زخمی داشته است. اما با آن هم به گفته وزارت خارجه امریکا، در حال حاضر ۴۵ درصد خاک افغانستان در اداره طالبان مسلح قرار دارد.