۱۹.۱.۹۷

توجه حاجی نذیر به خادمان دین مقدس اسلام


نذیراحمد احمدزی معاون دوم پیشین مجلس نمایندگان، از فریده ترانه یکی از آوازخوان‌های برنامه ستاره افغان، از آدرس هیات اداری مجلس نمایندگان تقدیر کرده است. احمدزی از بارگاه خداوند برای فریده ترانه در راه خدمت به دین مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی افغانستان توانایی های بیشتر استدعا کرده است.
اکنون تقدیرنامه مجلس نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی به سوژه‌‌ی برای تمسخر به آنچه در مجلس جریان دارد تبدیل شده است. انتقاد بر سر این نیست که چرا فریده ترانه تقدیر شده است. ترانه هم شاید زحماتی در بخش آوازخوانی و موسیقی کشیده است که ممکن قابل تقدیر باشد، اما این نکته قابل تامل است که هیات اداری مجلس برای وی خواهان دست آوردهای بیشتر در عرصه خدمت به دین مقدس اسلام شده است. در حالی که کار ترانه هیچ ربطی به دین ندارد. حاجی نذیراحمد احمدزی بجای این‌که از هنرمندان مقیم اروپا تقدیر کند، برود به روستاهای دور دست از معلمان و کارکنان حکومتی که در سخت‌ترین شرایط فعالیت می‌کنند تقدیر کند.