2.9.18

سرقت مسلحانه و تنش نظامی در شهر مزارشریف

دیروز شنبه حوالی ساعت 5 عصر، مردان مسلح وارد دوکان یک صراف بنام کاظم توسلی شده، پول، واسکت و مبایل های مالک دوکان و مشتری‌های حاضر در دوکان را با خود می‌برند. ساعتی پس از این رویداد، نیروهای امنیتی خانه اخترمحمد ابراهیم خیل مسوول حزب محاذ ملی در شمال افغانستان را که در چهارراهی برکت شهر مزارشریف موقعیت دارد محاصره کردند. نیروهای امنیتی مدعی اند که نورمحمد پسر اخترمحمد ابراهیم خیل عامل سرقت مسلحانه است و باید به این نیروها تسلیم شود.
یک منبع امنیتی در بلخ که نمی‌خواهد از وی نام برده شود می‌گوید که نورمحمد پسر اخترمحمد ابراهیم خیل عصر دیروز شنبه، با افراد مسلح تحت امرش دوکان صرافی را در منطقه قالین‌فروشی‌های شهر مزارشریف به سرقت برده و شواهد کافی در این مورد وجود دارد.
دزدان مسلح در حال انتقال صندوق پول
براساس گفته‌های این منبع، سه موتر پر از افراد مسلح به سرکردگی نورمحمد ابراهیم خیل عامل این سرقت است و نورمحمد سوار بر یک عراده موتر هایلکس بحیث تعقیبی، دزدان تحت امرش را هدایت می‌کرد. منابع می‌گویند براساس شواهد و گفته‌های شاهدان، افراد مسلحی که دوکان کاظم توسلی را به سرقت بردند در خانه اختر محمد ابراهمی خیل در چهارراهی برکت داخل شدند.
در عین حال خال محمد یک راننده تاکسی که شاهد رویداد بوده و از جریان انتقال صندوق پول توسط دزدان مسلح ویدیوی کوتاه گرفته می‌گوید که وی افراد مسلح اخترمحمد ابراهیم خیل را شناسایی کرده و ضمن ثبت ویدیوی کوتاه و عکس از این رویداد، شواهد و چشم‌دیدهایش را با نیروهای امنیتی نیز شریک ساخته است.
با این حال اخترمحمد ابراهیم خیل در یک گفت‌وگوی تلفنی می‌گوید که خانه‌اش از سوی افراد مسلح و تحت امر عطامحمدنور محاصره شده و ادعاها علیه وی و پسرانش توطیه و تهمت است.
ابراهیم خیل می‌گوید که هیچ سندی در مورد این‌که پسرانش به سرقت‌های مسلحانه دست داشته باشد وجود ندارد و اگر کسی در این مورد سند و ادعا دارد باید از نزدیک با او صحبت کند. ابراهیم خیل می‌افزاید که نیروهای مربوط به عطامحمدنور بجای که با او از نزدیک صحبت کنند، خانه اش را محاصره کرده اند. وی در مورد اینکه نیروهای امنیتی دنبال بازداشت نورمحمد پسرش است می‌گوید: "این‌ها افراد عطامحمدنور استند و نور دشمن من است. این‌ها یک پسر دیگرم را نیز کشته بودند و من پسرم  را هرگز به دشمنم تسلیم نمی‌کنم."
اخترمحمدابراهیم‌خیل از سال 2010 تا 2104 بحیث رییس شورای صلح در بلخ کار می کرد و فعلاً مسوول حزب محاذ ملی به رهبری سیدحامد گیلانی در زون شمال است. از پسران ابراهیم‌خیل همواره به عنوان عامل بخشی از سرقت‌های مسلحانه در مزارشریف نامبرده می‌شود.

مختار وفایی

No comments:

Post a Comment