۲۱ دی ۱۳۹۰

چهار کشته و بیش از چهل زخمی در بلخ

حادثه ترافیکی درشاهراه مزار- سمنگان چهار کشته و بیش ازچهل  زخمی برجای گذاشت.
این حادثه درفاصله 35 کیلومتری شهر مزارشریف در نزدیکی ها ی دوراهی حیرتان درحالی اتفاق افتاده که موتربس  نوع 303 از سوی کابل به مقصد مزارشریف درحرکت بود که از جاده منحرف شد.
سمونوال عبدالقادر جیحون مدیر ترافیک بلخ که در محل حادثه حضور داشت به رسانه ها گفت: «موتر برای بردن مسافر است ولی آن را مثل موتر های بار بری بار زده بودند».
آقای جیحون اضافه کرد که راننده موتر تازه کار بوده و با حد اکثر سرعت راننده گی میکرده است.
مدیر ترافیک بلخ همچنان افزود که تا حال آمار دقیق تلفات دردست نیست ولی قرار اطلاع ترافیک بلخ، این حادثه چهار کشته و بیش از چهل زخمی بر جا گذاشته است که یک زن نیز در میان زخمیان می باشد.
در همین حال زخمیان بر جا مانده از این حادثه راننده را به نشه بودن متهم کرده می گویند: «در طول راه دو بار سگرتی زد».
عبدالعظیم یکی از زخمیان می گوید: «موتر وان  دو بار سگرتی زد و پاک نشه بود ما هرچه برش گفتیم که آهسته براند ولی قبول نکرد».
از سویی هم مسؤولان شفاخانه شهرستان خلم بلخ تعداد کشته شده گان را 5 نفر و زخمیان بر جا مانده از این رویداد ترافیکی را 50 نفر می دانند.
آن ها می گویند که وضعیت هفت  زخمی بر جا مانده از این رویداد  وخیم می باشد.
بربنیاد گفته های مدیر ترافیک بلخ میزان حادثات ترافیکی امسال نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است.
گفتنی ست که حادثات ترافیکی در بلخ در سال روان جان هفتاد نفر را گرفته و بیش از صد زخمی بر جا گذاشته است.
ظاهر شکوهمند – بلخ
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر