31.3.12

آخرین روز کاری ام در «تلویزیون مهر»

امروز آخرین روزی بود که در استدیوی برنامه ی بامدادی «تلویزیون مهر» حضور یافتم.
از شش ماه بدینسو ،مجری برنامه های مختلف؛فرهنگی،اجتماعی و ادبی درین تلویزیون بودم، در ضمن گاهی در تهیه ی گزارش های خبری نیزسهم می گرفتم.
به نسبت بعضی از مشکلات و نارسایی های درونی این اداره ... نتوانستم برنامه های تلویزیونی ام را در«این شبکه»ادامه دهم.
پس از این ،کارها و برنامه های رسانه یی ام را از روزنامه های «هشت صبح» ،«عصرنو» و وب سایت های«دویچه وله دری» و وب سایت خبری و انتقادی «هویدا» دنبال نمایید.
و در ضمن درین وبلاگ نیز با شما خواهم بود...

No comments:

Post a Comment