۲۹ تیر ۱۳۹۱

گزارشی از وضعیت رسانه های چاپی بلخ

روزنامه نگاران در بلخ:
روزنامه نگاران و رسانه های چاپی در بلخ حمایت نمی شوند!
ولایت بلخ یکی در شماری از ولایاتی در کشور محسوب می شود که بیشترین برنامه های فرهنگی و رسانه یی از سال های متمادی تا این روزهای در آن جریان داشته و بستر خوبی برای رشد فرهنگ؛ ادبیات و رسانه ها بوده است.
هم اکنون در دفتر ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ ده ها رسانه ی چاپی مجوز نشرات دارد اما دیده می شود که تعدادی  محدودی که شمار آنان کمتر از انگشتان دست می رسد فعال هستند.
تعدادی از روزنامه نگاران و فعالین فرهنگی در بلخ عدم پایداری رسانه های چاپی درین ولایت را نبود فرهنگ مطالعه؛کمبود کادرهای مسلکی روزنامه نگاری؛نبود منابع تمویل کننده ی مالی می خوانند و می گویند که این عوامل دست به دست هم داده و بازار رسانه های چاپی را ازین ولایت ربوده است.
قیوم بابک ژورنالیست فعال و سابق مدیر مسوول روزنامه روزنامه جهان نو می گوید: در بسیار مواقعی دیده است که حاکمان مانع نشر موضوعاتی که به نفع شان نبوده در روزنامه ها شده است. وی توقف نشر روزنامه جهان نو را توطئه سازی علیه  پرویز کامبخش یکتن از خبرنگاران این روزنامه عنوان نموده یاد آور شد که آزادی بیان آنطوری که تعریف می شود در بلخ عملی نمی گردد و موانعی زیادی روزنامه نگاران را تهدید می کند.
در همین حال اسدالله هوتک از روزنامه نگاران جوان بلخ نیز عدم منابع تمویل کننده ی مالی،عدم مخاطب و خواننده،نبود کادرهای مسلکی روزنامه نگاری را از چالش های عمده ی فرا راه رسانه های چاپی درین ولایت نموده می گوید:
بلخ با اینکه به یک ولایت فرهنگی و علمی مطرح است چالش های زیادی جامعه ی فرهنگی و علمی این ولایت را تهدید می کند.
عبدالقادر مصباح روزنامه نگاردیگر ولایت که هم اکنون مدیر مسوول هفته نامه یادگار است می گوید که مسلکی نبودن و عدم برنامه ریزی دقیق توسط کسانی دست به پایه گذاری رسانه های چاپی می زنند از عوامل عمده ی سقوط و سکوت زود هنگام این رسانه هاست.
در همین حال صالح محمد خلیق رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ می گوید که در پنج سال اخیر توقف رسانه های چاپی در بلخ کم شده است.
وی می افزاید که در سال های آغاز حکومت جدید تعدادی علاقه مند شدند و رسانه های چاپی را فعال نمودند،اما چون رسانه ها به مخاطب و تمویل کننده نیاز دارد؛تعدادی از آنان به این مشکل برخوردند و باعث سکوت شان شدند.
آقای خلیق می گوید که هم اکنون بیش از سی رسانه ی چاپی درین ریاست ثبت است که شماری اندکی آنان که بیشتر شان ماهنامه است چاپ می شود.
رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز نبود کادرهای مسلکی را در عرصه ی رسانه ها از چالش عمده ی این رسانه های می داند و می افزاید که رسانه های چاپی بلخ با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.
این در حالیست که به گفته ی آگاهان رسانه یی در اکثر ولایات افغانستان حتی یک رسانه ی چاپی هم به شکل معیاری وجود ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر