۰۹ دی ۱۳۹۴

جوزجان، شاهد تغییرات گسترده‌ در عرصۀ انکشاف و امنیت خواهد بود

 یادداشت: «جایزه حکومت‌داری برتر» عنوان پروسه‌‌ای است که توسط شماری از نهادهای مدنی و رسانه‌‌ای در شمال افغانستان راه‌اندازی شده است. این پروسه میزان رضایت مردم از کارنامۀ والیان حکومت وحدت ملی در شمال و شمال‌شرق افغانستان را با راه‌اندازی رأی‌گیری آنلاین سنجیده و الگوی حکومت‌داری برتر در این ولایت‌ها را معرفی می‌کند. به‌عنوان یکی از برگزارکنندگان این پروسه، سلسله گزارش‌هایی را که از کارنامه و برنامه‌های والیان شمال و شمال‌شرق تهیه گردیده، جهت اطلاع‌رسانی بیشتر در این صفحه نشر می کنم.