‏هیچ پستی با برچسب #واخان، #واخی، #بدخشان، #جنگ، #طالبان، #قبیله، #مارکوپولو وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها
‏هیچ پستی با برچسب #واخان، #واخی، #بدخشان، #جنگ، #طالبان، #قبیله، #مارکوپولو وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...