پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب جایزه حکومت‌داری برتر، حکومت داری خوب، افغانستان، ولایت سرپل، والی سرپل

سرپل را از افتادن در چالۀ سقوط نجات دادیم

تصویر
(نگاهی به کارنامه و برنامه‌های محمدظاهر وحدت، والی سرپل)     نویسنده: مختاروفایی محمدظاهر وحدت، زادۀ سال ۱۳۴۸ در ولسوالی دره‌صوف ولایت سمنگان است. گذشتۀ فعالیت‌های سیاسی آقای وحدت بر‌می‌گردد‌ به دوران جهاد و مقاومت و هم‌چنان نبرد نیروهای جبهه مقاومت علیه طالبان در شمال افغانستان. آقای وحدت هم‌چنان بیشتر از شش سال به حیث معاون عطامحمد نور، والی ولایت بلخ، ایفای وظیفه کرده و در ۱۵ میزان سال جاری، به حیث والی ولایت سرپل مقرر گردید. آغاز‌به‌کار محمدظاهر وحدت به‌عنوان والی ولایت سرپل، هم‌زمان بود با کوبیده‌شدنِ دروازه‌های ورودی مرکز ولایت سرپل توسط گروه طالبان. ‌آقای وحدت گفت‌: «روزی که من در سرپل به کار آغاز کردم، حملات طالبان به دروازه‌های ورودی شهر رسیده و مردم امیدشان را از دست داده بودند.» آقای وحدت هنگام ورود به شهر سرپل، در حالی که هیأتی از مقامات و مردم ایشان را همراهی می‌کردند، لباس نظامی به تن داشت. والی سرپل در این مورد می‌گوید: بنا بر ‌وخامت اوضاع امنیتی و ناامیدی مردم برای مهار وضعیت دشوار امنیتی، تصمیم گرفتم با لباس رزم وارد ولایت شوم تا به مردم بگویم که من ب