پست‌ها

نمایش پست‌ها از اوت, ۲۰۲۲

لباس مارشالی بر تن یک طالب؛ شبرغان چگونه سقوط کرد؟

تصویر
  مارشال عبدالرشید دوستم   نوامبر ۲۰۱۹ و در اوج اختلاف‌های سیاسی‌اش با اشرف غنی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، در نشستی   با حضور شماری از سیاستمداران   افغان در خانه‌ خود   در شهر شبرغان، از غفلت حکومت در سرکوب طالبان انتقاد کرد و گفت که   اشرف غنی   از اوضاع افغانستان غافل   و سرگرم طرح‌ها و برنامه‌های قومی است. او در حالی که لباس نظامی بر تن داشت، گفت که   با ادامه پیشروی طالبان به سمت شهرها، بی‌توجهی حکومت و قوم‌گرایی اشرف غنی، تصمیم دارد برای   مردم و کشورش مبارزه کند. او به   کنایه گفت: «خانه گرگ بی استخوان نیست.» دوستم می‌خواست با این سخنانش بفهماند که هرچند در دولت مسند رسمی ندارد و دم‌ودستگاه نظامی در اختیارش نیست،   به عنوان یک رهبر نظامی و سیاسی   می‌تواند   در مقابل دشمنانش ایستادگی کند و در زادگاهش شبرغان، به قدر کافی نیرو و مهمات برای جنگ در اختیار دارد. این سخنان دوستم   موجی از نگرانی‌   در دستگاه دولت وقت ایجاد کرد. او در سخنانش هشدار داد که اگر اشرف غنی به برنامه‌های قوم‌گرایانه‌ خود   ادامه دهد، سرنوشت او با آنچه بر دکتر نجیب‌الله، آخرین رئیس‌جمهوری دولت دموکرات سو