‏نمایش پست‌ها با برچسب میرزاولنگ، مختار وفایی، گروه همدلی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب میرزاولنگ، مختار وفایی، گروه همدلی. نمایش همه پست‌ها

۱۷ مهر ۱۳۹۶

گزارش توزیع کمک‌های جمع‌آوری شده توسط گروه همدلی به آسیب‌دیده‌های فاجعه میرزاولنگ

مختار وفایی
خوشحالم که سهمی هرچند اندک در مرهم‌گذاری به زخم‌های بازماندگان فاجعه المناک میرزاولنگ داشتم. پس از وقوع فاجعه با همکاران عزیزم گروهی را با عنوان همدلی شکل داده و با تمام توان به دوستان مان در خارج و داخل از افغانستان اطلاع دادیم که در حد توان دست نیازمندان و آسیب‌دیده‌ها را بگیرند. کمک‌های را که از دوستان خردمند و آگاه مان جمع کردیم با کمال امانت‌داری به بازماندگان فاجعه میرزاولنگ سپردیم. آنانی که این کمک را دریافت کرده اند، بدون شک که شما را از دعاهای شان فراموش نمی‌کنند.
گزارش زیر تفصیلی از مقدار و چگونگی روند جمع‌آوری و  توزیع کمک‌های شما به بازماندگان فاجعه میرزاولنگ است:
گروه همدلی که متشکل از فعالان و جوانان رضاکار است اندکی پس از وقوع فاجعه میرزاولنگ در اوایل ماه اسد سال جاری شکل گرفت و برای جمع آوری کمک از داخل و خارج از افغانستان اقدام و کمپاین جمع آوری کمک به‌راه انداخت. هدف این گروه ترویج فرهنگ کمک به بازماندگان، قربانیان و ابراز همدلی با آسیب‌دیدگان فاجعه میرزاولنگ بود که توانست با کمک‌های جمع‌آوری شده از انسان‌های مهربان و نیکوکار، مرهم اندکی بر زخم‌های بازماندگان و قربانیان یک فاجعه بگذارند. کمک‌های جمع آوری شده از تاریخ 26 الی 30 سپتمبر 2017، توسط بانو زهرا یگانه نماینده اعزامی گروه همدلی به سرپل، به نیازمندان توزیع گردید. جزئیات مفصل از مقدار پول جمع‌آوری شده، چگونگی شناسایی نیازمندان و روند توزیع را در این گزارش بخوانید:
صحبت با مردم و شناسایی نیازمندان
نماینده گروه همدلی پس از ورود به سرپل، ابتدا با همکاری مردم محل با نمایندگان اقشار مختلف مردم میرزاولنگ طی جلسه‌ی دیدار و در مورد روند توزیع کمک ها صحبت کرد. در این جلسه آقای رمضان رئیس کمسیون مردمی میرزوالنگ که با تایید ولایت سرپل و مردم میرزاولنگ تعیین شده است، حاجی خالقداد از بزرگان سرپل، شیرعلی رضایی یکی از اعضای هیات امنای کمیسیون مردمی میرزاولنگ، خدابخش نماینده خانواده شهدا و از بزرگان میرزاولنگ، حاجی نورمحمد باشنده میرزاولنگ، فرمانده ناصر فرمانده منتخب مردمی در سرپل، فرمانده عباس معاون کندک میرزاولنگ که در زمان جنگ آن‌جا حضور داشته و در شناسایی اجساد شهدا به همراه متنفذین سهم داشته است، حضور داشتند. در حضور این افراد لیست خانواده شهدا، زخمی‌ها و خانواده‌های که مستحق و نیازمند حمایت هستند تهیه شد. بعد از آن نماینده گروه همدلی به دیدار محمدظاهر وحدت والی سرپل رفت و در ملاقات با ایشان در کنار صحبت در مورد مشکلات مردم سرپل و میرزاولنگ در مورد لیست خانواده شهدا و زخمی ها نیز صبحت نمود. آقای سلطانی از مقام ولایت لیست کامل خانواده های بی‌جا شده و خانواده شهدا و زخمی ها را در اختیار نماینده گروه همدلی گذاشت که در شناسایی دقیق‌تر خانواده‌ها و آسیب‌دیده‌ها کمک کرد.
نماینده گروه همدلی با کمک افرادی که از طرف مردم و ولایت سرپل مؤظف به هماهنگی خانواده ها برای دریافت کمک تعیین شده بودند با نظارت حاجی صاحب پیمان، خانواده‌های مورد نظر را برای دریافت کمک هماهنگی کردند و لیست خانواده شهدا، زخمی‌ها و خانواده های نیازمند در حضور آن‌ها نیز بازخوانی شده تا تایید مردم را نیز با خود داشته باشند.
مقدار کمک‌های جمع‌آوری شده
مبلغ کلی که گروه همدلی در مدت کمپین خود جمع‌آوری کرده بود 1055525 (یک میلیون و پنجا و پنج هزار و بیست و پنج) افغانی و 3030 (سه هزار و سی) دالر بود. که مطابق نرخ روز، هر دالر در بدل 68 افغانی صرف شد و مبلغ مجموعی آن به افغانی 206040 (دوصد و شصت‌هزار و چهل) شد که مجموع کل کمک‌ها 1261565(یک میلیون و دوصد و شصت و یک‌هزار و پنج‌صد و شصت و پنج) افغانی شد.
به دلیل اینکه انتقال پول نقد از کابل تا سرپل مصوونیت نداشت، پول به سرپل حواله شد که مصارف حواله 4960 افغانی شد. بنا به تصمیم اعضای گروه همدلی، مبلغ 20000 (بیست هزار) افغانی برای هزینه سفر و بودباش نماینده گروه همدلی در جریان توزیع در نظر گرفته شد. قابل یادآوری است که 500 افغانی در بین پول‌های جمع‌آوری شده از سوی بانک تقلبی شناسایی شد و در نهایت مبلغ باقی مانده برای توزیع به نیازمندان 1236600 (یک میلیون و دوصد و سی و شش هزار و شش‌صد) افغانی بود.
به چه کسانی توزیع شد؟
باتوجه به مبلغ مجموعی کمک‌های جمع آوری شده و پس از مشوره با افراد مختلف، لیست کمک‌ها طوری تنظیم شد که کمک‌ها برای خانواده شهدا، زخمی‌ها و خانواده های بی سرپرست و بی‌بضاعت توزیع گردد. زیرا تعداد خانواده‌های بی‌جا شده حدود 500 خانواده بود که ملبغ کمکی گروه همدلی که به کمک مردم خیر از افغانستان و سایر کشورها جمع‌آوری شده بود نمی‌توانست همه این خانواده‌های بی‌جا شده را تامین کند.
برای همین، گروه همدلی خانواده‌های شهدا، زخمی‌ها، بی سرپرست و بی بضاعت را در اولویت توزیع کمک‌ها قرار داد و مبلغ تعیین شده برای کمک نیز با مشورت نماینده‌های مردمی و دولتی و در نهایت با تصمیم گروه همدلی با توجه به ضرورت خانوادها در نظر گرفته شد.
از مجموع مبلغ 1236600 (یک میلیون و دوصد و سی و شش‌هزار و شش‌صد) افغانی کمک شده، مبلغ 250000 (دوصد و پنجا‌هزار افغانی) توسط "بنیاد بابه مزاری" از استرالیا در اختیار گروه همدلی گذاشته شده بود و تاکید آن‌ها بیشتر بر حمایت از خانواده زخمی‌ها و نیازمند کمک عاجل بود. برای همین این مبلغ مشخص برای خانواده زخمی‌ها و خانواده های که نسبت بدیگران بیشتر بی بضاعت اند، در نظر گرفته شد. برای10 نفر زخمی هر کدام 15هزار افغانی که مجموع آن شد 150000 (یک صد و پنجا هزار) افغانی، به سه نفر زخمی که نیازمند تداوی بیشتر بودند مبلغ 25000 (بیست و پنج‌هزار) افغانی داده شد که مجموع 75000 (هفتاد و پنج‌هزار) افغانی شد، به پنج خانواده بی بضاعت هر خانه مبلغ 5000 (پنج‌هزار) افغانی پرداخت شد که مجموعا 250000 (دو صد و پنجاه‌هزار) افغانی مبلغ کمکی بنیاد بابه مزاری توزیع گردید.
باقی پول به شرح ذیل توزیع شد: به 41 خانواده شهید که نیازمند شناسایی شده بودند به هرکدام مبلغ 20000 (بیست هزار) افغانی توزیع شد مجموع مبلغ 820000 (هشت‌صد و بیست‌هزار) افغانی شد. به چهار شهید که دوتن آنان نوجوان و دوتن شان سرپرست خانواده‌های شان و از یک فامیل بودند به هرکدام مبلغ 10000 (ده‌هزار) افغانی توزیع شد که مجموع آن 40000 (چهل‌هزار) افغانی شد.
به 9 خانواده بی‌جا شده وبی سرپرست که نیازمند تشخیص داده شده بودند به هرکدام 6500 (شش‌هزار و پنج‌صد) افغانی توزیع شد که مجموع مبلغ 58500 (پنجاوهشت‌هزار و پنج‌صد) افغانی پرداخت شد. همچنان به سه خانواده بی بضات دیگر که اعضای دارای معلولیت هم داشتند به هرکدام مبلغ 7000 (هفت‌هزار) افغانی که مجموع آن 21000 (بیست و یک‌هزار) افغانی می شود پرداخت شد. به 17 خانوده از خانواده شهدا و زخمی‌ها که نیازمندی و مشکلات بیشتری نبست به دیگر خانواده ها داشتند به اضافه مبلغ کمکی قبلی، مبلغ 2300 (دوهزار و سه‌صد) افغانی و به 3 خانواده 2660 (دوهزار و شش‌صد و شصت) افغانی توزیع گردید که مبلغ مجموعی آن 47100 (چهل وهفت‌هزار و صد) افغانی می‌شود.
جریان توزیع کمک‌های نقدی در مرکز ولایت سرپل
ازمبلغ 20000 (بیست‌هزارافغانی) که برای مصارف توزیع و رفت و برگشت نماینده گروه همدلی در نظر گرفته شده بود مبلغ 9975 (نه‌هزار و نه‌صد و هفتاد و پنج) افغانی آن مصرف شد و مبلغ 10025 (ده هزار و بیست و پنج) افغانی آن نزد نماینده گروه همدلی باقی مانده است که آن هم برای درمان سجاد (کودک زخمی که پدر و مادرش را از دست داده است) که به زودی به کابل می آید در نظر گرفته شده است.
این کمک‌ها با نظارت حاجی پیمان نماینده مردمی و کمیسیون مردمی میرزاولنگ، آیت الله احسانی و آقای مهدی صالحی از جوانان فعال میرزاولنگ، فرمانده ناصر و نماینده‌های مردمی میرزاولنگ توزیع گردید و در اخیر سه نماینده اسناد توزیع را که شماره تماس شخص دریافت کننده کمک و مقدار مبلغ دریافت شده مشخص شده است را امضا کردند.
سپاس‌گزاری
در آخر، گروه همدلی از همه دوستان مهربان و انسان‌های نیکوکار که از داخل و خارج در کمپاین جمع‌آوری پول زحمت کشیدند سپاس‌گزاری می‌کند. همچنان مدیون قلب‌های مهربان کسانی که به‌ما اعتماد کرده و دست بازماندگان فاجعه میرزاولنگ را گرفتند نیز هستیم. امیدواریم چراغ همدلی، همگرایی، همزادپروری و انسان‌دوستی همیشه در قلب‌های مان روشن و شعله‌ور باشد.
زنده باد همدلی و مهربانی!
با سپاس فراوان!
گروه همدلیپست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...