پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب مسلح غیرمسوول، شمال افغانستان، جنگ

مسلح غیرمسوول، چالشِ رو به گسترش در شمال

تصویر
بتازگی هیاتی از سوی ریاست جمهوری و ریاست اجراییه موظف شده است تا به ولایات شمال سفر کرده و در مورد گروه های مسلح غیرمسوول، شکایات مردم و تعداد سلاح غیر قانونی گزارشی تهیه کند. این اقدام که ظاهراً پیش‌زمینه‌ی برای خلع سلاح گروه های مسلح غیرمسوول است آیا عملی خواهد بود؟ محسن دانش مشاور ریاست اجراییه که عضوی از هیات اعزامی به شمال افغانستان است در گفت‌وگو با خبرگزاری افق می‌گوید که آنان برای بررسی تعداد، چگونگی فعالیت و شکایات مردم از گروه های مسلح غیرمسوول به شمال سفر کرده و قرار است در ختم سفرشان گزارش مفصلی را به ریاست جمهوری و ریاست اجراییه برای اقدام علمی در این زمینه بفرستد. ملک تاتار از فرماندهان مسلح غیرمسوول در شمال آقای دانش می‌گوید که تاکنون شمار دقیق افراد مسلح و سلاح‌های غیرقانونی در ولایات شمال مشخص نیست چون هیات اعزامی به دلیل جنگ در شماری از مناطق ولایات شمال، نتوانسته است لیست نهایی را تکمیل کند. افزایش گروه‌های مسلح غیرمسوول در شمال همواره از تهدیدهای بوده است که هر ازگاهی مسوولان دولتی و نهادهای بین‌المللی بابت آن ابراز نگرانی کرده اند. فروش اسلحه و پوسته