پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب وسایط دولتی زره، حامدکرزی، وزرای پیشین، هشت صبح، مختاروفایی

مقام‌های پیشین سوار بر وسایط دولتی

تصویر
  -مختاروفایی ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد شماری از مقامات اسبق حکومتی به شمول رییس‌جمهور، برخی از وزرا، والیان، روسای ادارات، نمایندگان پارلمان، مشاوران ریاست‌جمهوری و والیان، وسایطی دولتی را که در زمان ماموریت‌شان استفاده می‌کردند، پس از اتمام وظایف رسمی با خود برده و به دولت تسلیم نکرده‌اند. براساس اسناد به‌دست آمده، ۴۵ عراده موتری که شامل لندکروزر زره، نیسان زره، پرادو، پیکپ هایلکس، پیکپ فورد، صرف و کرولا می‌شود،۲۳ عراده آن وسایط زرهی است که مقامات اسبق حکومتی با اتمام وظایف رسمی‌شان در حکومت، با خود برده‌اند. قیمت مجموعی وسایط زرهی که در اختیار مقامات اسبق حکومتی است، نزدیک به ۲٫۳ میلیون دالر امریکایی می‌شود که قیمت هر کدام آنان از صد الی صدوپنجاه هزار دالر امریکایی است. اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که این وسایط به‌صورت خدمتی توسط اداره امور ریاست‌جمهوری در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی در اختیار شماری از مقامات حکومتی و غیر‌حکومتی از جمله برخی از وزرا، مشاوران ریاست‌جمهوری، متنفذین قومی، اعضای مجلس نمایندگان و