پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ملاعمر، حرکت اسلامی ازبیکستان، جندالله، شمال افغانستان، مختاروفایی

ملاعمر زنده نیست

تصویر
عثمان غازی رهبر حرکت اسلامی ازبیکستان، بتازگی با نشر اعلامیه‌یی گفته است که ملاعمر در قید حیات نیست و اعلامیه‌هایی که بنام او نشر می‌شود دروغ و ساختگی است. این افشاگری حرکت اسلامی ازبیکستان در مورد مرگ ملاعمر پس از آن نشر شده است که گزارش‌هایی از تنش میان جنگجویان حرکت اسلامی ازبیکستان و جنگجویان طالبان وابسته به ملاعمر در شمال افغانستان شنیده شد. رهبر حرکت اسلامی ازبیکستان که اکنون هزاران جنگجوی آسیای میانه را در افغانستان رهبری می‌کند در بخشی از بیانیه‌اش گفته است: در این مدت طولانی به استثنای دو مکتوب کمپیوتری که عاری از امضاء ملا صاحب(ملاعمر) بود، چیز دیگری به ما مهاجرین ماوراء النهر نرسیده است. عثمان غازی افزوده است: ما معلومات کافی داریم بر این‌که خانواده اش تاکنون ایشان را ندیده اند، چه رسد به دیگران؟! ضمن این که لحن رهبر حرکت اسلامی ازبیکستان در این بیانیه نسبت به طالبان اعتراضی است، در بخشی از آن تصریح کرده است: امروز هیچ حضوری از رهبری ملا محمد عمر مجاهد در عالم سیاست و واقعات نیست. نه در بارۀ غمگینی امت و نه در بارۀ خوشحالی آنها و شخصاً من، این را در چنین و