پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب گزارش های تحقیقی

زیان هفت میلیون دالری آریانا از قرارداد با کمپنی ناس

گزارش تحقیقی؛ مختار وفایی یافته‌های ۸ صبح نشان می‌دهد که شرکت هوایی آریانا پس از آن‌که ارایه خدمات زمینی میدان‌های هوایی کابل، هرات و قندهار را طی قراردادی به «ناس افغانستان » واگذار کرده، حدود هفت میلیون دالر زیان دیده است . شرکت هوایی آریانا تا اواخر سال ۲۰۱۳ ، تمام خدمات زمینی میدان‌های هوایی کشور را انجام می‌داد و از این بابت ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار دالر امریکایی عاید داشت . پس از آن‌که شرکت هوایی آریانا در جنوری سال ۲۰۱۴ ، ارایه خدمات زمینی سه میدان هوایی یادشده را به کمپنی ناس واگذار کرده، این شرکت در جریان هجده ماه فعالیت تنها ۴۴۰ هزار دالر عاید کرده است . قرارداد شرکت هوایی آریانا با ناس از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۴ اعتبار دارد. براساس این قرارداد سهم شرکت هوایی آریانا ۵۹ درصد و سهم ناس ۴۱ درصد است. کمپنی ناس طی هژده ماه از ۴۴۰ هزار دالر عاید خود، حدود ۲۱۱ هزار دالر آن را به شرکت هوایی آریانا سپرده است . در مکتوب شماره ۳۰۱۹۶-۱۹۷ ، تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ ریاست مالی شرکت هوایی آریانا عنوانی آمریت تفتیش این ریاست تاکید شده که کمپنی ناس طی هژده ماه فعالیت ۴۴۰ هزار دالر عاید کرد

اوضاع ناآرام سرپل؛ از شایعه تا واقعیت

مختار وفایی سرپل، ولایتی که در حاشیة بزرگراه شمال واقع شده و ۹۴ درصد مردم آن روستانشین است، اکنون در اثر افزایش تحرکات گروه‌های تروریستی در حال تبدیل‌شدن به یکی از ناامن‌ترین ولایات کشور است. سرپل بنا بر دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن‌ها ‌دور‌افتاده‌بودنِ این ولایت از مرکز کشور دانسته می‌شود، طی یک‌ دهة گذشته مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته و از انکشاف و بازسازی نسبتاً دور مانده است. این ولایت دورافتاده و درجه‌سوم، بازار مصرفی ولایات شمال و به‌خصوص ولایت بلخ است که تاکنون در مرکز آن تنها یک مارکیت دوطبقه‌‌ای عصری ایجاد شده و بقیۀ دکان‌ها، بقایای بازار قدیمی این ولایت است. سرپل مانند اکثر‌ ولایات افغانستان، از بافت‌های مختلف اجتماعی شکل گرفته و اقوام ا‌زبیک، تاجیک، هزاره و پشتون به ترتیب در آن ساکنند. حکومت‌داری و حاکمیت قانون از شش ولسوالی این ولایت، ولسوالی‌های گوسفندی، کوهستانات و سوزمه‌قلعه، تحت تهدید شدید طالبان قرار دارند و به‌جز از مراکز این ولسوالی‌ها، در تمامی ساحات آن، طالبان مسلح گشت‌و‌گذار می‌کنند. ولسوالی‌های بلخاب، صیاد و سانچارک نیز از تهدید طالبان در امان نی