‏هیچ پستی با برچسب تقلب، عباس ابراهیم زاده، محمدعلی محقق، اختلاس، سیدظاهر مسرور، انتخابات، پارلمان، بلخ. وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها
‏هیچ پستی با برچسب تقلب، عباس ابراهیم زاده، محمدعلی محقق، اختلاس، سیدظاهر مسرور، انتخابات، پارلمان، بلخ. وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...