‏هیچ پستی با برچسب شمال افغانستان، مختاروفایی، روزنامه ماندگار، حامدکرزی، افراطگرایی، حزب جنبش ملی و جمعیت اسلامی. وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها
‏هیچ پستی با برچسب شمال افغانستان، مختاروفایی، روزنامه ماندگار، حامدکرزی، افراطگرایی، حزب جنبش ملی و جمعیت اسلامی. وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...