‏هیچ پستی با برچسب نیلوفر لنگر، شعر، ادبیات، فارسی. وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها
‏هیچ پستی با برچسب نیلوفر لنگر، شعر، ادبیات، فارسی. وجود ندارد. نمایش همه پست‌ها

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...