برچسپ ها

۶/۲۰/۱۳۹۱

واکنش تند رییس شورای ولایتی بلخ علیه گزارش ها و نوشته های مختار وفایی!

مکتوبی از طرف دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ،عنوانی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت فرستاده شده و در آن از من( مختار وفایی)به عنوان کسی که همواره در صدد بدنام سازی و توطئه پراگنی علیه مقامات محلی بلخ می باشم نام برده شده و از آن ریاست
 خواسته تا از طریق ادارات مربوطه از من بازپرس صورت گیرد.
در جای از این مکتوب آمده است که من(مختار وفایی) در مورد سفر اعضای شورای ولایتی بلخ در قونیه بخاطر حضور در سالگرد مولانا دست به نشر اطلاعات مملو از از افترا و دروغ زده ام و برچسپ های غیر اخلاقی بر اعضای این شورا وارد نموده ام.
رییس شورای ولایتی بلخ همچنان با انتقاد از نشرات وب سایت هویدا و موضوع منتشره ی من در صفحه فیسبوک من نوشته است:بدین منظور شورای ولایتی بلخ با انتقاد شدید از آنچه که در وب سایت هویدا و صفحه فیسبوک از سوی مختار وفایی بر علیه شورای ولایتی بلخ منتشر شده و وکلای نیک نام این شورا را با صفت های (کم سواد) و (جنگ سالار) خطاب گردیده،خواستار آن است تا نام برده(مختار وفایی) بطور جدی مورد بازپرس قرار گیرد.
همچنان امروز غلام عباس اخلاقی معاون این شورا که در یک گفتگوی رو در رو مرا به (مذدور) بودن و گرفتن پول در بدل نشر موضوعات انتقادی از طرف گروه ها و کشورهای بیگانه و ناشناس متهم نموده و همچنان تهمت وابسته بودنم را به رقبای سیاسی بست...
موضوع از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به (کمیسیون تخطی رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ راجع شده و همچنان موضوع از طرف اتحادیه ی خبرنگاران بلخ در حال بر رسی است..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر