برچسپ ها

۶/۳۱/۱۳۹۱

در ادامه ی تحقیر،توهین و لت و کوب خبرنگاران...


امروز جمعه30 سنبله؛گزارشگر و تصویر بردار تلویزیون محلی مهر در مزارشریف،هنگامی که می خواستند از کنترول و فعالیت نیروهای امنیتی پولیس از جریان پاک کاری شیشه های فلم دار موترها در شهر گزارش تهیه کنند؛مو
رد توهین و دشنام منسوبین حوزه سوم امنیتی پولیس شهر مزارشریف قرار می گیرند.
نیروهای پولیس؛کمره؛مایک و وسایل گزارشگر و تصویر بردار تلویزیون مهر را می گیرند و دستور باز داشت و زندانی نمودن آنان را می دهد که دوباره از این تصمیم بر می گردند؛ اما در این میان دشنام های رکیک و زشتی را نثار این دو کارمند رسانه یی می کنند.
به گفته ی سید زمان حسینی مدیر مسوول این شبکه تلویزیونی،نیروهای پولیس موتر این تلویزیون را نیز عمداً باشی با "رنجر" موتر پولیس تصادم داده و قسمتی ازموتر آنان را تخریب نموده است....


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر